Potpisan Sporazum o sufinanciranju opremanja i osposobljavanja operativnih snaga i udruga od interesa za sustav civilne zaštite

FOTO: Vukovarsko-srijemska županija

Voditelj Službe civilne zaštite Vukovar te voditelj Županijskog centra 112  nazočili su potpisivanju novog sporazuma između Vukovarsko-srijemske županije te gradova Vukovara, Vinkovaca, Županje, Iloka i Otoka o zajedničkom financiranju opremanja, osposobljavanja i uvježbavanja interventnih timova. Ovo je do sada treći sporazum koji je potpisan (potpisuju se za razdoblje od četiri godine) te vrijedi za razdoblje od 2020. do 2024. godine. Predviđeno je da županija i gradovi godišnje ukupno izdvoje 300.000,00 kn (odnosno 1.300.00,00 kn za četverogodišnje razdoblje) za kupovinu  osobne i specijalističke opreme koja nedostaje te za osposobljavanje i uvježbavanje članova interventnih timova.

Nakon potpisivanja sporazuma, župan, načelnik i tajnik županijskog stožera civilne zaštite te predstavnici gradova (gradonačelnica, zamjenici te načelnici stožera civilne zaštite) posjetili su Službu civilne zaštite Vukovar. U Županijskom centru 112 voditelj Službe je prisutne upoznao s organizacijom rada samog centra, zadaćama i aktivnostima koje se provode 24 sata dnevno, 365 dana u godini.  

Stranica