Organizacija EU stožerne vježbe civilne zaštite "ModTTX"

Ravnateljevo civilne zaštite MUP-a RH organizira s partnerima iz Savezne Republike Njemačke, Slovenije, Belgije i Danske, stožernu vježbu civilne zaštite „ModTTX“ s ciljem pripreme za sudjelovanje u međunarodnim operacijama civilne zaštite. Vježba se održava od 21. do 25. listopada u Divuljama.

Foto: MUP
 
Glavni cilj vježbe je testirati procedure modula civilne zaštite za rad u međunarodnom okruženju u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu temeljem scenarija potresa u Republici Hrvatskoj.
 
Moduli civilne zaštite su operativni kapaciteti koji su ustrojeni i opremljeni za pružanje međunarodne pomoći te stožerne vježbe pružaju najbolji mogući način za uvježbavanje procesa donošenja strateških i taktičkih odluka te razumijevanje konteksta međunarodnih operacija civilne zaštite.
 
Procedure za rad u međunarodnom okruženju podrazumijevaju dolazak na prihvatni centar u Zračnoj luci Split, koordinacija sa Ravnateljstvom civilne zaštite kod prihvata modula te koordinacija sa zapovjednicama na terenu.
 
Na vježbi ukupno sudjeluje 55 osoba (organizacijska i logistička potpora, treneri, tim za analizu) dok u obučnoj skupini sudjeluje 25 osoba iz 12 država.
 

Stranica