Održani sastanci stručnih skupina i Upravljačkog tijela Regionalnog odbora za potragu i spašavanje zrakoplova

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Vijesti/RASARAC.jpg

5. i 6. studenog u Ljubljani održani sastanci stručnih skupina i Upravljačkog tijela Regionalnog odbora za potragu i spašavanje zrakoplova

Foto: MUP

Ravnateljstvo civilne zaštite predstavljali su Davor Spevec, načelnik Sektora 112 i član Upravljačkog tijela te Arabela Vahtarić, članica radnih skupina. Tijekom sastanka radnih skupina predstavljena su izvješća o radu, dogovorene su aktivnosti za sljedeću godinu te se nastavilo pregovarati o tekstu Sporazuma o regionalnoj suradnji u potrazi i spašavanju zrakoplova. Tekst je usuglašen u većoj mjeri te će se nastaviti sa postupkom harmonizacije u cilju potpisivanja tijekom 2020.godine. Upravljačko tijelo primilo je na znanje izvješća i planove rada radnih skupina, usvojio predložene promjene u Pravilima rada Upravljačkog tijela, usvojilo plan rada za 2020.godinu. Održana je prezentacija o uporabi dronova u operacijama traganja i spašavanja. Na kraju sastanka predsjedanje Upravljačkim tijelom za sljedeću godinu predano je Bosni i Hercegovini.

 

Stranica