Održana vježba „Bolnica Zagreb 2022.“

Na lokaciji Sveučilišne bolnice Zagreb danas, 11. lipnja održana je pokazno – terenska vježba „Bolnica Zagreb 2022.“

Foto: MUP
 

Cilj vježbe je priprema i uvježbavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite za spašavanje iz ruševina nakon potresa u Gradu Zagrebu te uvježbavanja posebnog tima osposobljenog za reakciju na radiološki izvanredni događaj.
 
Vježbu je organizirao Grad Zagreb, Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost u suradnji s Ravnateljstvom civilne zaštite MUP-a RH - Područnim uredom civilne zaštite Zagreb, Državnom intervencijskom postrojbom, Odjelom za radiološki i nuklearni izvanredni događaj, Sektorom za radiološku i nuklearnu sigurnost te Inspekcijom za radiološku i nuklearnu sigurnost.
 
Scenarij vježbe obuhvaća odgovor sudionika sustava u slučaju kombinirane nesreće, tj. razornog potresa i radiološkog izvanrednog događaja na području Grada Zagreba.
 
Prema scenariju, u ranim jutarnjim satima, 11. lipnja područje Grada Zagreba pogađa razoran potres jačine VIII stupnjeva MCS s epicentrom na području Žumberka. Dolazi do nestanka električne energije i prekida telekomunikacijskih veza zbog rušenja repetitora, GSM mobiteli i radio-stanice nisu u funkciji te nije moguće uspostaviti komunikaciju na čitavom području grada. Također, urušio se dio Bolnice Zagreb te je nepoznat broj osoba ostao zarobljen pod ruševinama i unutar kompleksa bolnice. Nedugo nakon dolaska sudionika sustava pripravnosti i odgovora na lokaciju, u prizemlju zgrade u skladištu radioaktivnog otpada Bolnice Zagreb, otkrivaju predmet koji je obilježen oznakom radioaktivnosti. Zbog vlastite sigurnosti, povlače se s mjesta potencijalne kontaminacije te se žurno poziva Operativni centar civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite (OCCZ). Dolaskom na mjesto događaja inspektori za radiološku i nuklearnu sigurnost Ravnateljstva civilne zaštite utvrđuju kako je izvor ionizirajućeg zračenja Cezij-137 (CS-137) te kako je okolni prostor kontaminiran uslijed oštećenja spremnika radioaktivnog izvora. Putem Operativnog centra civilne zaštite, Inspekcija za radiološku i nuklearnu sigurnost poziva ovlašteni stručni tehnički servis Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u cilju provođenja radioloških mjerenja na lokaciji i u neposrednoj blizini, zbrinjavanja radioaktivnog izvora te dekontaminacije zahvaćenog prostora.
 
Putem Županijskog centra 112 Zagreb provodila se notifikacija te aktiviranje pojedinih sudionika vježbe, a u dijelu scenarija koji uključuje odgovor na radiološki izvanredni događaj Županijski centar 112 Zagreb sve pozive prosljeđivao je  Operativni centar civilne zaštite na daljnje postupanje.
 
Uz Ravnateljstvo civilne zaštite i Grad Zagreb u vježbi su sudjelovali Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba, Postrojba civilne zaštite specijalističke namjene Grada Zagreba za traganje i spašavanje iz ruševina (srednja kategorija), Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba – tim obučen za rad u KBRN (kemijsko-biološko-radiološko-nuklearnim) uvjetima, Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Zagreb, Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Klub za obuku službenih i sportskih pasa Zagreb, Modul s potražnim psima Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Nastavni zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba dr. Andrija Štampar, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagrebački radio amaterski savez i Zagrebački speleološki savez.

Vježbom je prikazan odgovor svih sudionika sustava pripravnosti i odgovora na radiološki izvanredni događaj sukladno odredbama Plana pripravnosti i odgovora RH na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj. Plan je donijela Vlada RH u veljači 2022 godine.Stranica