Održana video konferencija glavnih direktora za civilnu pripravnost u NATO formatu

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/1200px-NATO_OTAN_landscape_logo.svg_.png

Pomoćnik ministra unutarnjih poslova dr. sc. Damir Trut, ujedno i predstavnik Odbora za planiranje u izvanrednim situacijama NATO-a (Civil Emergency Planning Committee) nazočio je 28. travnja 2021. video konferenciji glavnih direktora za civilnu pripravnost u NATO formatu

Tema sastanka bila je daljnje jačanje otpornosti društva s ciljem odupiranja i brzog oporavka od napada.
Hrvatska je iskazala predanost jačanju otpornosti u cilju smanjenja nacionalne ranjivosti i ranjivosti Saveza u cjelini i to kroz podizanje razine međunarodne suradnje, koja doprinosi detekciji potencijalnih loših učinaka globalizacije, ali i kroz jačanje nacionalnih sustava i mehanizama.

Pomoćnik Trut je istaknuo kako je Republika Hrvatska u intenzivnom procesu jačanja nacionalne otpornosti, između ostalog i kroz uređenje zakonodavnog okvira na području zaštite kritične infrastrukture, s ciljem osiguravanja kontinuiteta djelovanja i pružanja usluga.

Povećanje broja prijetnji iziskuje međusektorsku sinergiju fokusiranu na prevenciju i razrađene mehanizme za brzi odgovor u slučaju incidenta, zaključio je pomoćnik Trut te naveo kako jačanje sigurnosne kulture i podizanje svijesti građana o opasnostima od raznih vrsta prijetnji sve više postaje prioritet nacionalnog djelovanja, što u konačnici dovodi do izgradnje otpornog društva i dostizanja najviše razine zaštite stanovništva.

Stranica