Održana radionica za korištenje naprednog informatičkog sustava za upravljanje u kriznim situacijama (NICS)

U Splitu je 10. i 11. rujna održana edukacija s radionicom za korištenje naprednog informatičkog sustava za upravljanje u kriznim situacijama (NICS)

Foto: MUP

U organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH te u suradnji s NATO-SPS programom, upravom američke Domovinske sigurnosti i institutom MIT Lincoln Laboratory, 10. i 11. rujna je u Splitu održana edukacija s radionicom za korištenje naprednog informatičkog sustava za upravljanje u kriznim situacijama (NICS). Obuku za rad u NICS desktop i mobilnoj aplikaciji provodili se službenici MUP-a. Na radionici je bilo prisutno tridesetak sudionika iz raznih ustanova i organizacija – JVP Grada Splita, Šibenika i Knina, Društva Crvenog križa Splitsko-dalmatinske županije, Gradskog društva Crvenog križa Solin, Vatrogasne zajednice Splitsko-dalmatinske županije te kolege iz Područnog ureda civilne zaštite Split i Državne vatrogasne intervencijske postrojbe Split i Šibenik. Cilj edukacije bio je upoznavanje s radom u aplikaciji NICS, ali i priprema dijela sudionika, odnosno hrvatskog tima koji će sudjelovati na međunarodnoj vježbi „NICS Montenegro 19“ koja će se održati u Crnoj Gori u listopadu ove godine.

Organiziranje, kooordiniranje i zapovijedanje operativnim snagama angažiranih u rješavanju hitnih situacija ili katastrofalnih događaja je veliki izazov za odgovorne osobe u žurnim službama. Za svladavanje tih izazova nužna je učinkovita suradnja svih službi uključenih u događaj, pravovremena distribucija svih informacija i podrška u odlučivanju u različitim sustavima upravljanja i na različitim platformama koje koriste službe. S ciljem olakšanja tog iznimno zahtjevnog i odgovornog posla, američka uprava domovinske sigurnosti, znanosti i tehnologije, u suradnji s Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory i kalifornijskim odjelom šumarstva i zaštite od požara, razvila je sustav NICS – Next-Generation Incident System. Sustav NICS korisnike u realnom vremenu poslužuje informacijama o terenu, vremenskoj situaciji, fotografijama snimljenim iz zraka, trenutnom rasporedu snaga na terenu, pozicijama vozila, kritičnoj infrastrukturi itd. Pomoću geografskog informacijskog sustava – GIS, NICS sve navedene informacije integrira u on-line kartu koja je dostupna svim službama uključenim u rješavanje krizne situacije. Svi novi podaci se sinkroniziraju putem mrežne suradnje, čime je omogućen jedinstven pogled na sve aktivnosti, olakšana suradnja i omogućeno brže donošenje ključnih odluka u upravljanju katastrofama.

Polaznicima edukacije je preko praktičnih primjera objašnjeno sve ključno za rad u aplikaciji – od  kreiranja incidentnog događaja i soba, ucrtavanja simbola događaja pa sve do dopisivanja sudionika preko chat sustava. Prikazane su im i objašnjene sve funkcionalnosti NICS-a te razvojne mogućnosti aplikacije, kao i korištenje i dodavanje podataka koji su napravljeni u nekim drugim aplikacijama (karte, dokumenti, multimedijalne datoteke i sl.). Također, prikazano je i korištenje  mobilne aplikacije s njezinim funkcionalnostima, koja prvenstveno služi za individualno korištenje na terenu prilikom izvanrednog događaja (požara, poplave, potresa i dr.). Prikazan je način na koji se ubacuju podaci o događaju u sustav (preko chata, snimljnih fotografija događaja sa geo-pozicijom u WGS84 sustavu) te njezina najznačajnija funkcija – praćenje kretanja svih sudionika uključenih u događaj u realnom vremenu.

Drugog dana susreta održana je praktična radionica preko simulirane TTX vježbe na kojoj su sudionici koristili desktop i mobilnu aplikaciju unutar istog incidenta te međusobnom komunikacijom unutar desetak postavljenih soba.

Stranica