Održan sastanak europskih stručnjaka za prevenciju katastrofa

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Sendai 3.jpg

U organizaciji Europske komisije u Bruxellesu je 24. rujna 2019. godine prvi put održan zajednički sastanak europskih stručnjaka za prevenciju katastrofa i europskih nacionalnih kontakt točaka za Sendai okvir Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa.
 

Foto: MUP

Cilj sastanka bio je ojačati koordinaciju i komplementarnost Sendai okvira i Mehanizma Unije za civilnu zaštitu u području smanjenja rizika od katastrofa. Predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite na sastanku predstavili su strukturu i zadaće Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa. Hrvatska platforma, uz talijansku, predstavljena je kao primjer dobre prakse kako pristupiti složenoj zadaći koordinacije tijela državne uprave, znanstvenih institucija i drugih dionika u cilju smanjenja rizika od katastrofa. Hrvatski predstavnici upoznali su europske stručnjake za smanjenje rizika od katastrofa te Ravnateljstvo civilne zaštite tijekom nadolazećeg hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije planira detaljnije se baviti temom ulaganja u smanjenje rizika od katastrofa.Stranica