​Održan 23. sastanak nacionalnih direktora protuminskih centara i UN savjetnika

  • Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Konferencije/ŽENEVA_3.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
Od 11. do 14. veljače u Ženevi  je održan 23. Međunarodni sastanak direktora nacionalnih protuminskih centara i savjetnika UN-a (NDM -UN), kojem su nazočili i predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH. NDM-UN godisnji je sastanak na kojem se sastaju dionici protuminskih sustva kako bi istaknuli aktualnu problematiku te kako bi razmjenjivali najbolje prakse i stečena znanja na polju protuminskog djelovanja.
Ključna tema ovogodišnjeg sastanka je Protuminsko djelovanje za ljude i planet; rješenja, obveze i djelovanja. Na panel raspravama je obrađena tematika reginalnog pristupa protuminskom djelovanju, povezivanja protuminskog djelovanja s cljevima održivog razvoja, tematika improviziranih eksplozivnih uređaja te važnost partnerstva u drugim sektorima koja spašavaju živote i sredstva za život u humanitarnim krizama.

Uz nazočnost veleposlanice dr. sc. Vesne Batistić Kos vrlo je zapaženo popraćena tema Razmišljanje o sigurnosti i sigurno djelovanje u digitalnom dobu, na kojoj je jedan od panelista bio Ivan Martinic, inovator iz Hrvatske koji je izumino aplikaciju MINEFIELDS.INFO. Aplikacija je osvojila 1. nagradu na polju inovativnosti za svjetsku sigurnost 2019. godine od strane Ženevskog centra za sigurnosnu politiku (GSCP), a razvijena je u suradnji s Ravnateljstvom civilne zaštite, Hrvatskim centrom za razminiranje. Aplikacija je rezultat nastojanja sustava za praćenjem razvoja tehnologija i metodologija u svrhu smanjenja posljedica miniranosti hrvatskog prostora u cilju sigurnosti građana te posljedica gospodarske, ekološke i socijalne prirode u digitalnom dobu. Na ovogodišnjem sastanku HCR-Centar za testiranje, razvoj i obuku  d.o.o., predstavio je svoje usluge te posebice  aktivnosti u svezi priprema 17. Međunarodnog simpozija Protuminsko djelovanje 2020.

Na marginama sastanka, predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite održali su bilateralni radni sastanak s predstavnicima Odbora za implementaciju članka 5. Konvencije o zabrani uporabe, stvaranju zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju (Ottawska konvencija). Na sastanku su prezentirane informacije o stanju minski sumnjivog područja Republike Hrvatske, njegovoj obilježenosti, strukturi, kao i ostalim relevantnim informacijama, a sve u kontekstu ostvarivanja plana protuminskog djelovanja Republike Hrvatske utvrđenog 2. Zahtjevom za produžetkom obveza preuzetih Ottawskom konvencijom. Nastavno na odobenje 2. Zahtjeva za produžetkom roka izvršenja obveza sukladno članku 5. Konvencije, razmijenjene su upute te je ponuđena suradnja od strane Impelmentation Support Unit (ISU) u svezi izvršenja obveze Republike Hrvatske da do 30. travnja državama članicama podnese revidirani plan rada za naredno razdoblje. Zaključno, a u skladu s donošenjem Nacionalne strategije protuminskog djelovanja za razdoblje 2020. – 2025., Republika Hrvatska, odnosno Ravnateljstvo civilne zaštite, kao nositelj aktivnosti, uz dogovorenu će potporu spremno ažurirati svoj plan rada s ciljem izvršenja obveza preuzetih Ottawskom konvecijom.
 
 

Stranica