Obilne oborine na području više županija

Foto: MUP

Stanje na dan 13. prosinca 2022. u 12:00 sati

Sisačko-moslavačka županija

Prema izvješću Hrvatskih voda, vodostaj rijeke Une u Hrvatskoj Kostajnici i dalje je u opadanju te je jutros ukinuto izvanredno stanje obrane od poplava na kostajničkom području. Na snazi ostaju izvanredne mjere obrane od poplava čije se ukidanje očekuje tijekom sutrašnjeg dana. Nastavlja se kontrola stanja i crpljenje procjednih voda. 

Trenutno se vrh vodnog vala rijeke Kupe nalazi na području Farkašića, 15-20 kilometara uzvodno od Petrinje. Vodostaj rijeke Kupe na mjerodavnoj postaji Farkašić 13.12.2022. u 11:00 sati iznosio je +926 cm i stagnira. Na snazi su i dalje izvanredne mjere obrane od poplava. 

Tri su kritične lokacije na desnoj obali uz rijeku Kupu na području Petrinje na kojima su u tijeku radovi sanacije nasipa nastalih u potresu: most Brest, Krnjica i Nova Drenčina. Na lokaciji most Brest zbog jakog procjeđivanja provedena je sanacija suhim zemljanim materijalom uz osiguranje jumbo vrećama u dužini 100 m. Na lokaciji Krnjica radi velikog procjeđivanja cijeli dan i noć provodila se sanacija s vrećama s pijeskom te izradom negativnog zdenca. Na lokaciji Nova Drenčina na podizanju privremenog nasipa od vreća s pijeskom u dužini 400 metara angažirani su djelatnici Hrvatskih voda i pripadnici Hrvatske vojske.

Vodostaj rijeke Save u Sisku na vodomjernoj postaji Crnac u posljednjih 24 sata porastao je za dodatnih 20-ak centimetara. Trenutačni vodostaj rijeke Save, 13.12.20212. u 12:00 sati na vodomjernoj postaji Crnac iznosi +705 cm s tendencijom stagnacije. U iduća 2 dana očekuje se lagano opadanje vodostaja. Na snazi su redovne mjere obrane od poplava.

Vodostaj rijeke Save u Jasenovcu u posljednjih 24 sata porastao je za dodatnih 8 centimetara. Trenutačni vodostaj rijeke Save, 13.12.20212. u 12:00 sati na vodomjernoj postaji jasenovac iznosi +850 cm. U idućih 24 sati očekuje se stagnacija vodostaja na jasenovačkom području. Na snazi su i dalje izvanredne mjere obrane od poplava.

Ustava Prevlaka je i dalje otvorena te se dio velikih voda rijeke Save putem ustava Prevlaka i Trebež upušta u retenciju Lonjsko polje i na taj način se snižavaju vodostaji rijeke Save na sisačkom i jasenovačkom području.

Prema prognozi DHMZ-a, od četvrtka do subote 15.-17.12.2022. na području sliva rijeke Save očekuju se manje količine kišnih oborina koje mogu kratkotrajno dovesti do ponovnog blagog porasta vodostaja vodotoka na savskom slivu. Ipak, u narednih 7 dana ne očekuju se znatnije količine oborina koje bi mogle utjecati na novi značajniji porast vodostaja, već se generalno očekuje stabilizacija i opadanje vodostaja, osobito rijeke Kupe.

Ličko - senjska županija

Na području kosinjske doline, na području Općine Perušić i dalje je na snazi izvanredno stanje obrane od poplava na dionicama malog sliva Lika: Lipovo polje i Lika donji tok, a vezano za mjerodavni vodomjer Selište. Prema odsječenim naseljima prometuje se čamcima, u funkciji su 3 čamca. Na terenu su pripadnici Gradskog društva Crvenog križa Gospić, DVD-a Perušić, pripadnici civilne zaštite opće namjene Općine Perušić te djelatnici Službe civilne zaštite Gospić koji pomažu ugroženom stanovništvu oko podizanja namještaja na poplavom ugroženom području, obilaze poplavljeno područje, poduzimaju mjere obrane od poplave i u koordinaciji s načelnikom Stožera civilne zaštite Općine Perušić dogovaraju daljnje aktivnosti.

Stanje na dan 12. prosinca 2022. u 19:00 sati

S ciljem koordinacije daljnjih aktivnosti obrane od poplave, u Petrinji je u poslijepodnevnim satima održana sjednica županijskog Stožera civilne zaštite kojoj su, uz članove Stožera, nazočili župan Sisačko - moslavačke županije Ivan Celjak, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes, gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan, načelnik Lekenika Ivica Perović, pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Zagreb Damir Pilčik sa suradnicima te predstavnici operativnih snaga koje su angažirane na terenu. 

Iako je stanje na terenu ozbiljno, očekuje se da bi se do srijede situacija trebala normalizirati. Cesta prema Dvoru je i dalje zatvorena, pa je mjesto Kuljani i dalje odsječeno. Pripadnici HGSS-a i Crvenog križa čamcima dovoze vodu i osnovne potrepštine mještanima.

U Petrinji i Staroj Drenčini postavljaju se vreće s pijeskom, a u predjelu Krnice se utvrđuju boks barijere. Sve angažirane snage i službe i dalje su na terenu.

Na području kosinjske doline, na području Općine Perušić i dalje je na snazi izvanredno stanje obrane od poplava na dionicama malog sliva Lika: Lipovo polje i Lika donji tok, a vezano za mjerodavni vodomjer Selište. Prema  odsječenim naseljima prometuje se čamcima, u funkciji su 3 čamca. Djelatnici Gradskog društva Crvenog križa Gospić pomažu ugroženom stanovništvu oko podizanja namještaja na poplavom ugroženom području. Na terenu su i pripadnici DVD-a Perušić te pripadnici civilne zaštite opće namjene Općine Perušić. Djelatnici Službe civilne zaštite Gospić obilaze poplavljeno područje i u koordinaciji s načelnikom Stožera civilne zaštite Općine Perušić dogovaraju daljnje aktivnosti.

Stanje na dan 12. prosinca 2022. u 12:00 sati

Karlovačka županija

Vodostaj rijeke Kupe u Karlovcu pao je ispod razine +750 cm s tendencijom daljnjeg opadanja te su Hrvatske vode ukinule mjere izvanredne obrane od poplava i na snazi ostaju redovne mjere obrane od poplava. Do kraja današnjeg dana očekuje se i ukidanje redovnih mjera obrane od poplava.

Sisačko-moslavačka županija

Vodostaj rijeke Kupe na mjerodavnoj postaji Farkašić 12.12.2022. u 12:00 sati iznosi +912 cm s tendencijom laganog porasta 1-2 cm/sat i očekivanim maksimumom na razini od +915 cm. Na snazi su i dalje izvanredne mjere obrane od poplava.

Na lokacijama uz rijeku Kupu na području Sisačko-moslavačke županije na kojima su u tijeku radovi sanacije nasipa nastalih u potresu, poduzimaju se sve potrebne mjere stabilizacije i nadvišenja nasipa kako bi se spremno dočekao dolazak vodnog vala rijeke Kupe iz pravca Karlovca.

Prema prognozama DHMZ-a, u narednih 7 dana ne očekuju se znatnije količine oborina koje bi mogle utjecati na novi porast vodostaja, već se očekuje stabilizacija i opadanje vodostaja te postupno ukidanje mjera obrane od poplava na svim ugroženim područjima.
 
Stanje na dan 12. prosinca 2022. u 10:00 sati

Sisačko – moslavačka županija

Na području Dvora i Sunje kao i na području Hrvatske Kostajnice i rijeke Une i dalje su pripadnici operativnih snaga koji su angažirani u aktivnostima obrane od poplave. Od jučer ujutro 11.12.2022. od 8:00 sati na snazi je izvanredno stanje obrane od poplava za dionice uz rijeku Unu na kostajničkom području, kada su vodostaji rijeke Une na vodomjeru Hrvatska Kostajnica premašili razinu od +450 cm. Vodostaji rijeke Une nastavili su rasti jučer do 14:00 sati do razine +472 cm. Do ponoći su vodostaji bili u stagnaciji, od kada je nastupilo lagano opadanje. Osjetnije opadanje vodostaja rijeke Une na području grada Hrvatske Kostajnice očekuje se od danas,12.12.2022. u drugom dijelu dana. Vodostaj rijeke Sunje je također u opadanju.

Od jučer 11.12.2022. u 14:00 sati na snazi su izvanredne mjere obrane od poplava na području Jasenovca (vodostaj rijeke Save premašio razinu +800 cm). Vodostaji na ovom području u potpunosti se kontroliraju, a najviši vodostaji očekuju se tijekom sutrašnjeg dana,13.12.2022.

Za sav promet, zbog vode na kolniku, zatvorena je DC47, između Hrvatske Kostajnice i Dvora i između Hrvatske Kostajnice i Hrvatske Dubice, kao i u samoj Hrvatskoj Kostajnici. Za sav promet zatvorene su ŽC3156 Mala Gorica-Žažina, ŽC3246 Nova Subocka i ŽC3253 Košutarica.

Zadarska županija

Tijekom 11. prosinca i dalje je bio aktivan Stožer civilne zaštite Općine Gračac, gdje je došlo do pogoršanja situacije uslijed oborinskih bujica i podzemnih voda što je uzrokovalo plavljenje nekoliko kuća. Izmješteno je pet stanovnika iz tri obiteljske kuće u Gračacu, a u nekoliko kućanstava dostavljene su namirnice i drva za ogrjev. Stanje se u poslijepodnevnim satima 11. prosinca počelo smirivati, prokopan je kanal za istjecanje vode te se voda počela povlačiti. Prema potrebi, ugroženim objektima iz kojih se povukla voda dostavljaju se isušivači.
Sve nadležne službe i operativne snage i dalje su na terenu.

Ličko-senjska županija

I dalje je na snazi izvanredno stanje obrane od poplava na dionicama malog sliva Lika: Lipovo polje i Lika donji tok, a vezano za mjerodavni vodomjer Selište. Zbog izlijevanja vode na prometnice, zatvorene su ŽC5146 Donji Kosinj-Rudinka kao i Kosinjski most-Studenci, ŽC5153 Gornji Kosinj-Bakovac i ŽC5203 Dobroselo-Mazin.
 
Karlovačka županija

Zbog povišenog vodostaja rijeke Kupe (na vodomjeru Karlovac) i dalje su na snazi izvanredne mjere obrane od poplava. Zbog izlijevanja rijeke Kupe iz korita na prometnice i dalje je u prekidu promet na DC36 Karlovac-Šišljavić i Karlovac-Pokupsko u mjestima Blatnica, Donja Kupčina i Gradec Pokupski. Osim prometnica, niti jedna stambena kuća niti gospodarski objekt nije bio poplavljen. Vodostaji rijeka Korane i Kupe trenutno su u opadanju.

Ostale županije

Zbog obilne kiše, koja je tijekom 10. i 11. prosinca zahvatila više županija, Županijski centri 112 imali su povećani broj poziva zbog potrebe za intervencijama na čišćenju prometnica, uklanjanja srušenih stabala te ispumpavanja vode iz podruma obiteljskih kuća i to na području: Požeško-slavonske županije, Brodsko-posavske županije, Osječko-baranjske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije. O svim dojavama obavještene su nadležne službe koje su izašle na intervenciju.

Stanje i prognoza vodostaja Hrvatskih voda od 12. prosinca 2022. 

Aktualno stanje na cestama možete pratiti na stranicama HAK-a.Stanje na dan 11. prosinca 2022. u 18:00 sati

Ličko-senjska županija

Hrvatske vode Centar obrane od poplava Sektor E, donijele su rješenja o uspostavi izvanrednih mjera obrane od poplave na branjenom području 25 Mali sliv Lika. Na području grada Gospića uvedena je zabrana cestovnog prometa na dijelovima dionica lokalnih cesta zbog izlijevanja rijeka Novčice (Gospić i okolica), Bogdanice (Smiljan, Novoselo), bujice Tisovac (Donje Pazarište) i Jadove (Gornja Ploča, Lovinac): 
 • Smiljan- Trnovačko Novoselo,
 • Donja Kaniža- Lički Novi,
 • Žabica- Lički Novi (kod stadiona Trupinovac i spoj s NC590840 Školjić),
 • Donja Pazarišta-Podostrana,
 • Lički-Ribnik-Počitelj-Medak,
 • Vrebac-Pavlovac Vrebački-Mogorić,
 • Čanić Gaj,
 • Lipovska ulica-Lipe,
 • Medak- Počitelj,
 • Medak-Bogunica,
 • Brezik-Kukljić
Na području Kosinja (Općina Perušić) poplavljene su prometnice prema naseljima Kosinjski Bakovac, Podjelar, Sušanj, Rudinka i Sv. Ivan. Na terenu su pripadnici DVD-a Perušić i postrojbe civilne zaštite opće namjene. Zbog stalnog porasta dotoka rijeke Like za prometovanje prema odsječenim naseljima za pomoć lokalnom stanovništvu u funkciju je stavljen jedan čamac. Na zahtjev Stožera civilne zaštite Općine Perušić iz Državne intervencijske postrojbe Rijeka dopremljen je jedan čamac i dva šatora za pomoć kod djelovanja operativnih snaga na poplavom ugroženom području.

Stanje na dan 11. prosinca 2022. u 11:00 sati

Sisačko-moslavačka županija

Tijekom noći i jutra uslijed brzog porasta vodostaja rijeke Une došlo je do izlijevanja vode na prometnice uz rijeku Unu na više mjesta od Dvora do Hrvatske Kostajnice i nizvodno od Hrvatske Kostajnice. Trenutno su zatvorene ceste: D47 Hrvatska Kostajnica – Dvor u mjestu Kuljani i Hrvatska Kostajnica Dubica u mjestu Rosulje, te županijske ceste ŽC 3167 Međurić-Veliko Vukovje, ŽC 3275 Stankovac Slana, ŽC 3156 Žažina-Mala Gorica, ŽC 3131 Gornja Jelenska i ŽC 3249 Stara Subocka.

Županijski centar 112 Sisak primio je brojne zahtjeve na području cijele županije za ispumpavanjem vode iz objekata, zahtjeve za vrećama s pijeskom i njihovim postavljanjem te za uklanjanjem srušenih stabala s prometnica. O svim dojavama obavijestio je sve nadležne službe koje  su na terenu.

Zbog povišenog vodostaja rijeke Sunje, Hrvatske vode donijele su Rješenje o uvođenju izvanrednog stanja obrane od poplava. Vodostaj je trenutno u stagnaciji na 267 cm. Također, zbog povišenog vodostaja rijeke Une, Hrvatske vode jutros su donijele Rješenje o uvođenju izvanrednog  stanja obrane od poplava. U 11:00 sati vodostaj rijeke Une na vodomjeru u Hrvatskoj Kostajnici  je dosegao 468 cm, a zadnjih nekoliko sati rastao je 4 do 7 cm na sat.

Najkritičnije je bilo na području Dvora i Sunje, gdje su prema zapovjedi županijskog vatrogasnog zapovjednika upućene dodatne snage vatrogasca i dva čamca, a angažirani su i pripadnici HGSS-a (5 pripadnika i čamac). U Dvoru je došlo do klizišta te su na teren izašli vatrogasci DVD-a Dvor, policijski službenici PP Dvor i načelnik Općine Dvor.

Trenutno je najteže stanje u Hrvatskoj Kostajnici zbog izlijevanja vode na prometnice i plavljenja dvorišta i objekata, a vodostaj rijeke Une još uvijek je u porastu. Sve operativne snage su na terenu i rade na izgradnji zečjih nasipa i ispumpavanju vode iz objekata.

Sazvan je Stožer civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije u Hrvatskoj Kostajnici koji je trenutno u tijeku.
Karlovačka županija

Zbog izlijevanja rijeke Kupe iz korita zatvorene su prometnice D36 Karlovac- Šišljavić, u mjestu Blatnica Pokupska i ŽC 3143 Gornje Pokupje – Levkušje.

Zbog povišenog vodostaja rijeke Kupe, Hrvatske vode su donijele Rješenje o uvođenju izvanrednih mjera obrane od poplava. Na vodomjeru  Karlovac danas u 11 sati zabilježen je vodostaj od 792 cm i dalje je u porastu. Raste i vodostaj rijeke Korane, ali nema ugroze za kuće i stanovništvo. Kod ŠRC Karlovac postavljaju se vreće s pijeskom. Na terenu su sve operativne snage i voditelj Službe civilne zaštite Karlovac sa suradnicima.
Zadarska županija

Zbog mogućeg izlijevanja rijeke Otuče, aktiviran je Stožer civilne zaštite Općine Gračac. Županijski centar 112 Zadar imao je više dojava kojima su zatražene intervencije vatrogasaca zbog  ispumpavanja vode iz podruma i dvorišta kuća u Gračacu.
Ličko-senjska županija

Dana 10. prosinca u jutarnjim satima, zbog povišenog vodostaja i izlijevanja vode iz korita na branjenom području 25; Mali sliv Lika, Hrvatske vode su donijele Rješenja o uspostavi izvanrednih mjera obrane od poplava na dionicama: Kosinjski Bakovac, Tisovac, Jadova, Bogdanica i Novčica. 

Hrvatske vode donijele su 11. prosinca Rješenje o uspostavi izvanrednog stanja obrane od poplava na dionicama malog sliva Lika: Lipovo polje i Lika donji tok. Na vodomjeru Selište, vodostaj je i dalje u porastu.

Zbog izlijevanja vode na kolnik, zatvorena je ŽC5153 Gornji Kosinj-Bakovac.
Grad Zagreb i Zagrebačka županija

Tijekom 10. prosinca  Županijski centar 112 Zagreb primio je 15-ak poziva građana o posljedicama veće količine kiše na području grada Zagreba i Zagrebačke županije (Luka, Rugvica, Vrbovec, Jastrebarsko, Brckovljani) u kojima se tražilo ispumpavanje vode iz podruma, uklanjanje stabala sa prometnica, otvaranje i čišćenje slivnika i odvodnih kanala uz prometnice.

U Planini Gornjoj došlo je do klizišta zemljišta u Zagrebačkoj ulici te je zatražen izlazak djelatnika Zagrebačkih cesta i Elektre Zelina.
Zbog povišenog vodostaja rijeke Save, Hrvatske vode donijele su nalog za otvaranje ustave Prevlaka te se dio velikih voda rijeke Save putem ustava Prevlaka i Trebež upušta u retenciju Lonjsko polje i na taj način se snižavaju vodostaji rijeke Save na sisačkom i jasenovačkom području.
Požeško-slavonska županija

Zbog obilnih oborina tijekom jučerašnjeg dana na području gradova Požege, Pakraca, Lipika i Pleternice te Općine Brestovac bilo je više intervencija vatrogasaca na ispumpavanju vode iz podruma obiteljskih kuća. Stanje se postupno počelo smirivati kasnije popodne i vodostaji su trenutno u opadanju. Problema je bilo i u naseljima Donji Gučani, Vidovci, Kuzmica i Nurkovac, gdje su zbog obilnih oborina potoci nabujali i prijetili izlijevanjem te je na jednom mjestu postavljen zečji nasip.

Županijski centar 112 Požega o dojavama je obavijestio nadležne službe te su na teren upućeni vatrogasci, komunalne službe gradova, djelatnici Hrvatskih voda i pripadnici civilne zaštite.

Zbog povišenog vodostaja rijeke Pakre (na vodomjeru  Kusonje zabilježen je vodostaj + 101 cm) Hrvatske vode su 10. prosinca donijele Rješenje o uvođenju izvanrednih mjera obrane od poplava. Vodostaj je od sinoć u 21:00 sat u opadanju.

Vezano uz visinu vodostaja Rijeke Orljave na vodomjeru Frkljevci, Hrvatske vode donijele su Rješenje o uvođenju izvanrednih mjera obrane od poplava za Sektor D, Branjeno područje 2, Mali sliv Brodska Posavina, dionica D2.25. Vodostaj je trenutno u opadanju.
Brodsko-posavska županija

Zbog obilne kiše koja ja pala na području Brodsko-posavske županije tijekom 10. prosinca, Županijski centar 112 Slavonski Brod zaprimio je brojne dojave građana o plavljenju odvodnih kanala, prelijevanju vode u dvorišta i podrume obiteljskih kuća te dojave o velikoj količini vode na pojedinim prometnicama na području grada Nove Gradiške te općina: Brodski Stupnik, Oriovac, Nova Kapela, Staro Petrovo Selo, Dragalić, Gornji Bogićevci i Okučani. O svim dojavama obaviještene su nadležne službe koje su izašle na teren.
Virovitičko-podravska županija

U Virovitičko –podravskoj županije je, uslijed cjelodnevnih kišnih oborina tijekom jučerašnjeg dana, zaprimljeno više dojava o začepljenim kanalima, prelijevanju vode preko ceste u Orahovici i Bistrici te su stavljeni znakovi upozorenja o prodoru oborinskih voda u dvorišta, podrume i garaže u Virovitici, Slatini, Rezovcu. Županijski centar 112 Virovitica o dojavama je obavijestio nadležne službe koje su izašle na teren.
Osječko-baranjska županija

Zbog obilnih oborina na području Osječko-baranjske županije , tijekom 10. prosinca Županijski centar 112 Osijek zaprimio je više dojava građana o potrebi ispumpavanja vode i uklanjanja palih grana na prometnice u Đakovu, Našicama, Đurđenovcu, Zoljanima i Ivanovcu. O svim dojavama su obaviješteni i intervenirali su vatrogasci, komunalne službe, djelatnici Županijskih cesta i ostalih službi.
Bjelovarsko-bilogorska županija

Zbog obilnih padalina u Gornjem Daruvaru, Garešnici, Hrastovcu, Grubišnom Polju, Velikim Zdencima, Garešničkom Brestovcu, Čazmi, Novoj Rači, Šandrovcu, Garenici, Trnovitičkom Popovcu, Doljanima i Starim Plavnicama, Županijski centar 112 Bjelovar zaprimio je više dojava o poplavljenim podrumima, putnim jarcima uz državnu cestu, o vodi na kolniku te o srušenim stablima na prometnicu i obiteljsku kuću.  O svim dojavama obavještene su nadležne službe koje su izašle na teren.
STANJE NA CESTAMA
 • Zbog vode na kolniku zatvorene su:DC36 Karlovac-Pokupsko u mjestima Blatnica, Donja Kupčina i Gradec Pokupski
 • DC47 Rosulja-Hrvatska Kostajnica-Dvor
 • DC49 kod čvora Lužani
 • DC522 čvor Udbina-čvor Gornja Ploča
 • ŽC1036 kod mjesta Svibje
 • ŽC3131 u mjestu Podgarić
 • ŽC3140 u mjestu Brihovo
 • ŽC3156 Mala Gorica-Žažina
 • ŽC3229 Staro Selo
 • ŽC3246 Nova Subocka
 • ŽC3266 Donji Furjan-Bogovolja
 • ŽC4094 Antunovac-Marino Selo
 • ŽC5146 Donji Kosinj-Rudinka
 • ŽC5153 Gornji Kosinj-Bakovac 
Aktualno stanje na cestama možete pratiti na stranicama HAK-a.
Na stranicama Hrvatskih voda možete vidjeti - Stanje i prognoze vodostaja.

Stanje 10. prosinca 2022. 

Zbog obilnih oborina i bujičnih voda, danas tijekom dana Županijski centri 112 Bjelovar, Požega, Slavonski Brod i Osijek imali su više dojava građana o plavljenju podrumskih prostora i gospodarskih objekata, srušenim stablima, izlijevanju vode iz kanala i potoka te o plavljenju prometnica.

O svim dojavama obaviještene su nadležne službe koje su izašle na teren i rade na otklanjanju posljedica.

Zbog porasta vodostaja Hrvatske vode donijele su danas, 10.12.2022. rješenja o uspostavi izvanrednih mjera obrane od poplava na branjenom području Mali sliv Lika, dionice Kosinjski Bakovac, Tisovac, Jadova, Bogdanica i Novčica.
 
 
 


Stranica