Obilježavanje Dana jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/Dan europskog broja 112.png

Dan jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 obilježava se 11. veljače

U organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite - Područnih ureda civilne zaštite Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i Varaždin i u suradnji s lokalnom zajednicom i žurnim službama prigodno će se obilježiti Dan europskog broja 112.

Povodom obilježavanja Dana jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112, Ravnateljstvo civilne zaštite će sutra, 11. veljače provesti komunikacijsku vježbu u svrhu uvježbavanja operativnih sektora, službi i odjela Ravnateljstva civilne zaštite s ciljem pravovremene, brze i učinkovite koordinacije i komunikacije na frekvencijama za žurne službe putem digitalnog radiokomunikacijskog sustava TETRA.

O BROJU 112

Vijeće Europskih zajednica je 29. srpnja 1991. godine donijelo Odluku o ustanovljenju jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112, koji sve hitne službe integrira u jedinstveni sustav, a ove godine obilježava 31. godinu postojanja jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 u Europskoj uniji.

Predstavnici Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća Europe su 11. veljače 2009. godine potpisali tripartitnu deklaraciju kojom je 11. veljače ustanovljen kao Dan europskog broja 112.

Besplatnim pozivom na broj 112 u bilo kojoj državi članici Europske unije možete zatražiti pomoć hitnih službi (policije, vatrogasaca, hitne medicinske službe).

Svim građanima Europske unije nastoji se putem broja 112 pružiti jednostavan, jednak, siguran i učinkovit pristup hitnim službama, osobito onima koji putuju između država unutar Unije. Svaka država članica dužna je primijeniti propisane standarde, što Europska komisija redovito prati utvrđenim načinima i kriterijima.

Broj 112, trenutno je jedini hitan broj u devet europskih država: Danskoj, Estoniji, Finskoj, Litvi, Malti, Nizozemskoj, Portugalu, Rumunjskoj i Švedskoj. Izvan Unije broj 112 koristi još 11 država u Europi i svijetu, kao jedini hitan broj ili uz druge nacionalne hitne brojeve.

  Osnovne prednosti i značajke broja 112:

  • Broj 112 dostupan je 24 sata dnevno, 365 dana u godini, a pozivi su besplatni

  • Pozivatelj ne mora poznavati telefonske brojeve hitnih službi te njihove teritorijalne i strukovne nadležnosti, što je posebno značajno za turiste ili pozivatelje u stresnim okolnostima

  • Pozivom na broj 112 može se dobiti pomoć bilo koje hitne službe

  • Sustav 112 omogućava lociranje pozivatelja na broj 112 te može pružiti mogućnost sporazumijevanja s pozivateljem na stranom jeziku

  • Hitne službe u svome operativnom radu nisu ometane zlonamjernim, nenamjenskim ili višestrukim opetovanim pozivima o istom hitnom slučaju jer im operater na broju 112 takve pozive ne prespaja


BROJ 112 U REPUBLICI HRVATSKOJ

Jedinstveni europski broj za hitne službe 112 u Republici Hrvatskoj uveden je 11. veljače 2005. godine.

Sustav 112 u Republici Hrvatskoj djeluje unutar Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova i neprekidno osigurava zaprimanje dojava na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 putem telefona, SMS poruka i e-poziva iz vozila.

Sustav 112 u Republici Hrvatskoj čini dvadeset županijskih centara 112 koji zaprimaju hitne pozive i djeluju kao jedinstveni operativno-komunikacijski centri za sve vrste hitnih situacija.

Putem broja 112 zaprimaju se sve vrste hitnih poziva, a u skladu s utvrđenim procedurama (standardnim operativnim postupcima, komunikacijskim protokolima, uputama i drugim operativnim dokumentima) pozivi se prosljeđuju u teritorijalno i strukovno nadležne prijavno - dojavne jedinice hitnih, spasilačkih i drugih službi ili im se temeljem dojave informacije prenose.

 Pozivom na broj 112 može se pokrenuti:

  • akcija traganja i spašavanja na kopnu i moru

  • hitni prijevoz zrakom unesrećenog, organa ili tima za transplantaciju, timova za traganje i spašavanje ili vatrogasaca

  • lociranje unesrećenog pozivatelja

  • angažiranje nadležnih operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite


112 U BROJKAMA

Od uspostave broja 112 u Republici Hrvatskoj 2005. do kraja 2021. na broj 112  zaprimljeno je više od 32.000.000 poziva.

U 2021. godini centri 112 su zabilježili ukupno 1.872.866 poziva od kojih je 1.531.275 bilo namjenskih.

U 2021. godini zabilježeno je 583.532 događaja od kojih je 324.659 bilo medicinskih, 177.715 sigurnosnih, 49.180 složenih i 31.978 vatrogasnih. 

 

​BROŠURAStranica