Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite Republike Hrvatske

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Vijesti/Dan CZ 2022-vodoravno4.jpg

Međunarodni dan civilne zaštite obilježava se 1. ožujka, kada je Generalna skupština Ujedinjenih naroda 1990. proglasila taj datum Međunarodnim danom civilne zaštite, kao sjećanje na dan kada je 1972. počela s radom Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu sa sjedištem u Ženevi

Ujedno je to datum obilježavanja i Dana civilne zaštite u Republici Hrvatskoj, koji se u RH obilježava od 1992. Odlukom Vlade RH o proglašenju Dana civilne zaštite Republike Hrvatske te je isti definiran Zakonom o sustavu civilne zaštite.

Civilna zaštita je u RH imala svoje razvojne faze, prilagođavala se potrebama vremena i okolnostima, da bi se prije tri godine, ustrojavanjem Ravnateljstva civilne zaštite unutar Ministarstva unutarnjih poslova, reorganizirala kroz implementaciju i preuzimanjem poslova iz bivših pet državnih tijela.

Implementacijom se postigla bolja funkcionalnost sustava, jasnije su definirane zadaće i uloga u sustavu civilne zaštite od državne do lokalne razine, povećala se operativnost, a istovremeno postigla financijska ušteda te smanjenje ustrojbenih mjesta. Proces implementacije, iako kompleksan, ne samo da nije prekinuo kontinuitet djelovanja, već je podignut na višu razinu (od preventive, smanjenja rizika od katastrofa, operative, zakonske regulative, edukacije, razminiranja, radiološke i nuklearne sigurnosti, inspekcijskih poslova, poslova vezanih za eksplozivne atmosfere, informacijsko–komunikacijskih poslova, međunarodnih aktivnosti, poslova vezanih za povlačenje sredstava iz fondova EU).

Naglasak je stavljen na stvaranje jedinstvenog i učinkovitijeg sustava sposobnog odgovoriti u izvanrednim događajima i kriznim situacijama, kao i na povezivanje resursa i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu. Danas civilna zaštita u Republici Hrvatskoj predstavlja sustav organiziran na lokalnoj, područnoj i nacionalnoj razini, čije su aktivnosti usmjerene u tri pravca: smanjenje rizika od katastrofa, pružanje brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti te ublažavanje posljedica nastalih uslijed velikih nesreća i katastrofa.

Unatoč epidemiji i aktivnostima oko potresa postignuti su značajni rezultati u jačanju i promicanju sustava civilne zaštite kroz prilagodbu i jačanje zakonodavnog okvira u područjima radiološko-nuklearne sigurnosti, zaštite od požara, protuminskog djelovanja, kritične infrastrukture, smanjenja rizika od katastrofa, eksplozivnim tvarima. Donesena su tri zakona (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti novčarskih institucija, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu civilne zaštite i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti) i Plan pripravnosti i odgovora Republike Hrvatske na radiološki i nuklearni događaj.

Dosadašnja iskustva ukazuju da je preduvjet učinkovitog djelovanja cjelokupnog sustava civilne zaštite: 1) kontinuirana prilagodba novim okolnostima i uspostava kvalitetnog normativnog okvira, 2)  jačanje uloge civilne zaštite, ali i svakog pojedinca u sustavu civilne zaštite, 3) sustavan pristup upravljanju rizicima, 4) jača međuresorna suradnja te 5) implementacija najboljih praksi država Europske unije.

Upravo iz tih razloga, Ravnateljstvo civilne zaštite krenulo je u izradu novog Zakona o sustavu civilne zaštite. U planu donošenja je i Zakon o kritičnoj infrastrukturi, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o protuminskom djelovanju, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara te Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.

U Jastrebarskom će se danas obilježiti Međunarodni dan civilne zaštite i Dan civilne zaštite Republike Hrvatske, gdje će biti potpisan ugovor u ime Ministarstva unutarnjih poslova s Hrvatskom gorskom službom spašavanja, Hrvatskim Crvenim križem te Savezom izviđača Hrvatske o donaciji opreme nabavljene iz pilot projekta NICS i uručiti će se zahvalnice za doprinos razvoju sustava civilne zaštite i pružanje pomoći.

U sklopu programa slijedi obilazak baze operacija i tehničko-taktičkog zbora u čijem će postroju biti 70 pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite, Hrvatske gorske službe spašavanja, Hrvatskog Crvenog križa, Saveza izviđača Hrvatske, Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo i Vatrogasne zajednice grada Jastrebarsko).
 
Čestitka ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite dr. sc. Damira TrutaStranica