Konferencija povodom 5. obljetnice poplave u županjskoj Posavini

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/NASIP.JPG

U povodu obilježavanja 5. obljetnice katastrofalne poplave u županjskoj Posavini, Vukovarsko - srijemska županija organizirala konferenciju na kojoj je analizirano stanje na poplavljenom području te ulaganje u sustav civilne zaštite

Foto: MUP

Na konferenciji su sudjelovali članovi Stožera civilne zaštite Vukovarsko – srijemske županije, Razvojna agencija VSŽ, predstavnici Hrvatskih voda i Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova. S razvojem sustava civilne zaštite od 2014. - 2019. sudionike konferencije je upoznao načelnik Sektora za pripravnost i koordinaciju u Ravnateljstvu civilne zaštite Igor Milić, a voditelj Službe civilne zaštite Vukovar Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a Zdenko Lovrić istaknuo je kako je sustav civilne zaštite danas u Vukovarsko-srijemskoj županiji na znatno višoj operativnoj razini nego što je bio 2014. godine. Istaknuo je kako su provedena dva projekta kojima je nabavljena oprema za operativne snage civilne zaštite na prostoru Županije te kako se kontinuirano provode osposobljavanja timova odnosno članova Stožera civilne zaštite.

Nasip kod Rajeva Sela i Račinovaca popustio je 17. svibnja 2014., kad je Sava poplavila ta dva mjesta i Gunju te prouzročila goleme štete. 20. svibnja 2014. godine, nakon analize stanja na terenu i ocjene kako su nastale posljedice premašile sposobnosti za reagiranje kojima raspolažu lokalna i područna samouprava, uz već do tad značajnu uključenost kapaciteta s državne razine, Vlada Republike Hrvatske proglašava katastrofu za područje Vukovarsko-srijemske županije. Aktiviran je sustav zaštite i spašavanja na lokalnoj, područnoj i državnoj razini. Na obrani od poplava bili su angažirani značajni kapaciteti Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Hrvatskih voda, policije, vatrogastva, civilne zaštite, javnog zdravstva, Hrvatskog Crvenog križa, Hrvatske gorske službe spašavanja, komunalnih tvrtki, stožeri zaštite i spašavanja i zapovjedništva civilne zaštite, policije, Oružanih snaga Republike Hrvatske, mjesno stanovništvo i volonteri, koji su poduzimanjem adekvatnih mjera nadzirali procurivanja na pojedinim dijelovima zaštitnih nasipa. U poplavi su poginule dvije osobe iz Rajeva Sela, a djelomice su bila poplavljena i mjesta Đurići, Strošinci, Soljani i Posavski Podgajci. Šteta je procijenjena na gotovo 1,7 milijarda kuna, od čega je samo na zgradama šteta 1,2 milijarde.

 

Stranica