Delegacija Ravnateljstva civilne zaštite sudjelovala na 43. sastanku Glavnih direktora civilne zaštite Europske Unije, Europskog gospodarskog prostora i država kandidatkinja

  • Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Konferencije/Helsinki/Helsinki_2.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Pomoćnik ministra unutarnjih poslova dr.sc. Damir Trut sa suradnicima sudjelovao je na 43. sastanku Glavnih direktora civilne zaštite Europske Unije, Europskog gospodarskog prostora i država kandidatkinja 

Foto: MUP

Na sastanku je zemlja domaćin prezentirala prioritete predsjedanja Finske na području sustava civilne zaštite, koji se odnose na važnost međusektorske suradnje, s ciljem jačanja otpornosti na sve učestalije KBRN prijetnje s hibridnim elementima.
Pomoćnik Trut istaknuo je kako je Republika Hrvatska svjesna opasnosti hibridnih prijetnji te poduzima sve potrebne mjere kroz međusektorsku suradnju putem Koordinacije za sustav  domovinske sigurnosti,  kako bi otpornost na te prijetnje digla na što veću razinu. S tim ciljem organizirana je vježba Kibernetički štit (Cyber Shield), koja je testirala spremnost sustava sigurnosti.
Također se razgovaralo o ključnim pitanjima vezanim za razvoj civilne zaštite na razini Europske unije, s naglaskom na potrebu većeg ulaganja u zaštitu kritične infrastrukture, kao i daljnjeg razvoja dodatnih kapaciteta za odgovor na razini Europske unije-„rescEU“, koji su uspostavljeni  kako bi se pružila pomoć u situacijama u kojima sveukupni postojeći kapaciteti na nacionalnoj razini i kapaciteti prethodno namijenjeni Europskim udruženim sredstvima za civilnu zaštitu u danim okolnostima ne mogu osigurati učinkovit odgovor na katastrofe. Republika Hrvatska je za prijelazni rescEU  na raspolaganje stavila dva vatrogasna zrakoplova tipa Canadair CL415 .
Istaknuta je i važnost prekogranične i regionalne suradnje zemalja u slučaju velikih nesreća i katastrofa, razmjene iskustava i znanja te pravovremenih informacija, prvenstveno u slučaju opasnosti od nuklearne nesreće.
Regionalna suradnja Republike Hrvatske na području civilne zaštite odnosi se na suradnju država regija Jugoistočne Europe, s ciljem jačanja sposobnosti regije za odgovore na krize“- istaknuo je pomoćnik Trut, navodeći članstvo i suradnju Hrvatske u Regionalnoj inicijativi za spremnost i prevenciju katastrofa za Jugoistočnu Europu (DPPI SEE), zatim suradnju kroz brojne projekte i programe te obuke za upravljanje u velikim nesrećama i katastrofama. Isto tako Hrvatska sudjeluje i u drugim forumima regionalne suradnje, kao što su Forum ministara obrane Jugoistočne Europe (SEDM) te Proces suradnje u Jugoistočnoj Europi (SEECP), s ciljem jačanja dobrosusjedskih odnosa te približavanja država članica procesa europskim i euroatlantskim strukturama.
Raspravljalo se još o uspostavi mreže znanja, s ciljem okupljanja svih dionika i institucija na području civilne zaštite, koji bi svojim znanjem i sposobnostima doprinijeli daljnjem razvoju sposobnosti i kapaciteta Mehanizma Unije za civilnu zaštitu za borbu protiv katastrofa.
Pomoćnik Trut je upoznao sudionike sastanka s prioritetima predstojećeg predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije na području civilne zaštite, u skladu sa Strateškim programom Europske unije 2019-2024, s fokusom na tri područja: sigurnost, jačanje otpornosti zajednica i povećanje odgovora na krize, kako bi se osigurao održivi razvoj i održala kvaliteta života građana EU.
U području upravljanja krizama naglasak će biti i na daljnjoj implementaciji svih komponenti rescEU kapaciteta što uključuje podršku donošenja Provedbene odluke o uspostavi kapaciteta za kemijske, biološke, radiološke i nuklearne rizike (KBRN) i medicinske kapacitete. Također naglasak će biti i na osmišljavanju inovativnih mjera za smanjenje rizika od katastrofa te prijenosu znanja i iskustava na države jugoistočne Europe, kao i na ulaganju daljnjih napora za uspostavu trajnih rescEU kapaciteta za gašenje požara iz zraka te Mreže znanja Unije za civilnu zaštitu.
Kao domaćin, Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH će u sklopu predsjedanja Hrvatske Vijećem EU-a, raspravljati o navedenim temama na radionici krajem siječnja te na sljedećem sastanku generalnih direktora civilne zaštite EU-a u travnju 2020.godine.
 

Stranica