Dan planeta Zemlje

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/tree-5725540_1920.jpg

Danas, 22. travnja obilježavamo Dan planeta Zemlje, a ovogodišnja tema obilježavanja je Obnovimo našu Zemlju (Restore Our Earth)

Kao ljudska bića ovisimo o prirodi bez koje ne može funkcionirati niti naše društvo, niti naše gospodarstvo. Dan planeta Zemlje podsjeća nas kako ne činimo dovoljno ne samo za prirodu, nego i za nas same. Zbog toga je ovogodišnja tema obilježavanja Obnovimo našu Zemlju (Restore Our Earth).

Cilj ovogodišnjeg obilježavanja je osnažiti i proširiti pokrete za zaštitu okoliša kroz potporu lokalnim zajednicama, posebno u područjima koja su više pogođena pitanjima okoliša, gdje stanovnici ne mogu uvijek vlastitim snagama savladati štetne posljedice koje devastacija okoliša uzrokuje.

Prema Procjeni rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku iz 2019. godine za 10 od 15 jednostavnih rizika utvrđeno je kako klimatske promjene utječu na pojavnost i ozbiljnost: bolesti bilja i životinja, ekstremnih temperatura, epidemija i pandemije, poplava, požara otvorenog tipa, snijega i leda, suša, zaslanjivanja kopna i na pojavu klizišta. Klimatske promjene nezaobilazne su i prilikom utvrđivanja složenih rizika, osobito u urbanim područjima. Izmjeriti utjecaj klimatskih promjena na pojavu ekstremnih događaja teže je iz nekoliko razloga među kojima su: godišnja varijabilnost u pojavnosti rizika, nedosljednost u prijavljivanju i sve više provođenja mjera za smanjenje rizika od katastrofa.

Novo izvješće Europske agencije za okoliš Rješenja temeljena na prirodi u Europi: politika, znanje i praksa za prilagodbu klimatskim promjenama i smanjenje rizika od katastrofa suradnju s prirodom prepoznaje kao učinkovit način rješavanja rastućih izazova prilagodbe klimatskim promjenama i smanjenja rizika od katastrofa.

Izloženost utjecajima klimatskih promjena i povezanim rizicima od katastrofa mogu se smanjiti povećanjem otpornosti ekosustava i društva. Stoga je u lokalne prakse upravljanja rizicima i sektorske strategije za prilagodbu klimatskim promjenama i smanjenje rizika od katastrofa potrebno integrirati znanja o rješenjima koja su bazirana na prirodi jer mogu poboljšati sposobnost prilagodbe pojedinaca, zajednica i gospodarskih sektora. Kroz rješenja bazirana na prirodi (Nature-based solutions) smanjuje se izloženost i osjetljivost na klimatske promjene i poboljšava sposobnost prilagodbe. Pri tome aktivnosti mogu biti: očuvanje i obnova uključujući vraćanje prirodnih ekosustava na pojedinim mjestima kritičnim za prilagodbu klimatskim promjenama i smanjenje rizika od katastrofa, zatim održivo upravljanje (npr. raznolikost poljoprivrednih krajobraza i šuma) i projektiranje novih ekosustava (npr. zeleni krovovi ili hibridna rješenja za upravljanje obalom).

Odgovor na klimatske promjene zahtijeva sustavni pristup koji polazi od toga da su ljudi i gospodarstvo dio prirode pa uzima u obzir ekološke, društvene i ekonomske utjecaje i potrebu njihove prilagodbe. Klimatske promjene ne poznaju sektorske i društvene granice i zato zahtijevaju odgovor koji povezuje discipline, pretpostavlja sudjelovanje različitih sudionika, akademskih ili neakademskih te uzima u obzir etičke vrijednosti u duhu suradnje i integracije. To je pristup koji povezuje sektore i integrira znanje iz znanosti i ono stečeno praksom.

Sustavnim, interdisciplinarnim pristupom smanjenja rizika od katastrofa bavi se Hrvatska platforma za smanjenje rizika od katastrofa. Hrvatska platforma ujedinjuje sve sektore, zajednice i razine u cilju postizanja svima zajedničkog cilja – smanjenja rizika. Hrvatska platforma među ostalim radi na izradi temeljnih dokumenata za sustavno smanjivanje rizika, analizi rizika, izmjeni zakonodavnog okvira, edukaciji i podizanju svijesti, na ujedinjavanju znanstvene zajednice s donositeljima odluka kako bi one bile održive i učinkovite te kako bi naša ulaganja u razvoj bila što dalekosežnija, a zajednice otporne na negativne utjecaje prirodnih prijetnji i prijetnji uzrokovanih čovjekovim djelovanjem.

Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova koordinira aktivnosti odgovora u katastrofi i velikoj nesreći, kao i rad Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa. Rad platforme usmjeren je prvenstveno na aktivnosti prije katastrofe jer želimo izbjeći katastrofu i umanjiti njezine teške posljedice. Na svakom od nas je da se u vrijeme prije katastrofe za takvu mogućnost pripremimo, no i da razmislimo o tome kako mi možemo doprinijeti očuvanju okoliša i smanjenju rizika od katastrofa u svojoj zajednici. Ne zaboravimo, smanjenje rizika od katastrofa je posao svakog od nas.

Više informacija o ovogodišnjem obilježavanju Dana planeta Zemlje potražite na https://www.earthday.org

Stranica