Technical Assistance for the Enhancement of the Civil Protection System in Croatia - TA for CP

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/TA forC2.jpg
Naziv projekta: Technical Assistance for the Enhancement of the Civil Protection System in Croatia - TA for CP
Izvor financiranja: Single country grants for disaster risk management (“Track 1“) - izravna dodjela bespovratnih sredstava namijenjenih aktivnostima upravljanja rizicima od katastrofa
Fond: Mehanizam Unije za civilnu zaštitu
Korisnik: Ministarstvo unutarnjih poslova - Ravnateljstvo civilne zaštite
Ukupna vrijednost Ugovora: 948.000 EUR
Omjer sufinanciranja: 95%
Bespovratna sredstva: 900.600 EUR
Razdoblje provedbe: 2022. - 2024.
Projektne aktivnosti:  
  • priprema najmanje 3 projektna prijedloga koji će se prijavljivati za sufinanciranje iz EU fondova,
  • izrada nacrta Strategije razvoja sustava civilne zaštite,
  • edukativne aktivnosti za djelatnike RCZ-a u području pripreme i provedbe EU projekata.
Projekt „Technical Assistance for the Enhancement of the Civil Protection System in Croatia - TA for CP“ je usmjeren na aktivnosti koje doprinose razvoju upravljanja rizicima od katastrofa kroz izradu strateških dokumenata, pripremu dokumentacije za projekte koji se namjeravaju prijaviti za financiranje iz EU fondova te jačanje kapaciteta djelatnika u području pripreme i provedbe EU projekata.