Remotely Operated Systems for CBRN Decontamination under Hot Zone (ROSDEC), rescEU - DECON-Croatia

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/funded EU-2.png
Naziv projekta: Remotely Operated Systems for CBRN Decontamination under Hot Zone (ROSDEC), rescEU - DECON-Croatia
Izvor financiranja: Mehanizam Unije za civilnu zaštitu
Korisnik: Ministarstvo unutarnjih poslova - Ravnateljstvo civilne zaštite
Ukupna vrijednost Ugovora: 20.757.136,00 EUR
Omjer sufinanciranja: 100%
Bespovratna sredstva: 20.757.136,00 EUR
Razdoblje provedbe: 1.3.2022. - 30.09.2026.
Projektne aktivnosti:  
  • Nadogradnja MVF5
  • Nabava vozila i opreme
  • Radionice, seminari i vježbe
  • Provedba postupka osiguranja opreme i održavanja
Opis projekta:

Cilj je razviti, održavati i osigurati dostupnost rescEU CBRN kapaciteta za dekontaminaciju u sva tri  referentna scenarija, odnosno prije velikih masovnih okupljanja u slučaju masovne dekontaminacije ili nakon velikih CBRN incidenata. RCZ planira potpuno opremanje i puštanje u rad 3 neovisna i potpuno operativna kapaciteta sustava za dekontaminaciju CBRN-a, na temelju bespilotnih vozila - UGV-ova. Sustav ROSDEC imat će i niz dodatnih paralelnih sposobnosti koje će proširiti rescEU kapacitete EU na višu tehnološku i operativnu razinu za snažniji odgovor.