Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji – FEARLESS VELEBIT

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/FV-logo-h-300.jpg
Naziv projekta: Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji – FEARLESS VELEBIT
Izvor financiranja: Projekt je financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Provodi se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Ukupna vrijednost projekta:  257.303.868 HRK
Iznos koji sufinancira EU:  218 708 288,14 HRK
Vrijednost projekta za HŠ d.o.o.:  39.920.935 HRK
Provedba projekta počela:  01.08.2018.
Trajanje projekta:  do 30.06.2023.
Nositelj projekta: Hrvatske šume d.o.o.
Partner: Ministarstvo unutarnjih poslova
                                                                                                      
  • kroz projekt je razminirano 17,4 km2 MSP-a, od čega 6,55 km2 na području Zadarske županije
  • ukupna vrijednost poslova razminiranja bila je 210 mil. kuna, uz 85% financiranja bespovratnim EU sredstvima
  • na području Parka prirode „Velebit“ isključeno je 1.567 ha šuma i šumskog zemljišta iz MSP-a
  • na području Nacionalnog parka Paklenica isključeno je 79 ha šuma i šumskog zemljišta iz MSP-a
  • ukupni pokazatelj u konačnici je dosegao 1.646,07 ha područja isključenog iz MSP-a, pri čemu 749,78 ha površine koja doprinosi specifičnom pokazatelju (izravno doprinosi restauraciji ciljnih nešumskih stanišnih tipova unutar područja ekološke mreže Natura 2000)
  • nabavljena 3 terenska vozila te  oprema za provođenje kontrole kvalitete (10 detektorA metala, 10 prijenosna računala, 10 GPS sustava, 10 tableta)
  • nakon provedenog postupka geodetske izmjere izdana je 21 Potvrda o isključenju iz MSP-a za ukupnu površinu od 16.460.806 m2 pri čemu je pronađeno i uništeno 2.177 komada minsko-eksplozivnih i neeksplodiranih ubojnih sredstava
Suradnici: Javna ustanova "Park prirode Velebit" i Javna ustanova "Nacionalni park Paklenica"
Područje provedbe projekta:  Ličko - senjska i Zadarska županija
Cilj projekta:  Razminiranje, očuvanje i zaštita šuma i šumskog zemljišta u okviru ekološke mreže Natura 2000 na zaštićenom području Parka prirode Velebit i Nacionalnog parka Pakleni

Planirane aktivnosti:                                               
  • Razminiranje šuma i šumskog zemljišta
  • Obnova šumske protupožarne infrastrukture                                                                                                         
Očekivani rezultati projekta:                                                                                                                                                                          Projektom će se omogućit  obnova ugroženih i zaštićenih rijetkih livadnih vrsta. Naime, projektno područje najvećim dijelom obuhvaća obnovu šumskog zemljišta koje je u naravi travnjačko stanište. Uslijed nedostupnosti navedenih područaja zbog miniranosti došlo je do ugrožavanja takvih staništa. Razminiranjem će se postići poboljšanje stupnja očuvanosti ciljnih stanišnih tipova (na područja ekološke mreže HR5000022 Park prirode Velebit) odnosno postiže se podizanje stupnja očuvanosti ugroženih travnjačkih staništa te pospješivanje usluge ekosustava travnjačkih staništa.
Na projektnom području obnoviti će se, odnosno rekonstruirati ukupno 75,07 km postojećih protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste (PPsEŠC) koje će se koristiti za protupožarno osmatranje kao i za redovito gospodarenje šumama prilikom kojeg bi se kroz uzgojne radove smanjila opasnost od požara.
 

                                   Kreirana je web stranica projekta www.fearless-velebit.eu