Razminiranje i društveno-gospodarska integracija

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/razminiranje logo.jpg
Naziv projekta: Razminiranje i društveno - gospodarska integracija
Izvor financiranja: Švicarsko-hrvatski program suradnje, Financijski mehanizam švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije
Korisnik: Ministarstvo unutarnjih poslova - Ravnateljstvo civilne zaštite
Posredničko tijelo:
 
Ministarstvo unutarnjih poslova - Sektor za fondove Europske unije i europsko zakonodavstvo
 
Nacionalna koordinacijska jedinica: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ukupna vrijednost Ugovora: 6.123.235,58 CHF
Nacionalno sufinanciranje: 923.659,07 CHF
Omjer sufinanciranja: 85%
Razdoblje provedbe: 1.6.2017. - 30.6.2024.
Projektne aktivnosti:
  • Razminiranje zaštićenih šuma i šumskog zemljišta na području Sisačko-moslavačke županije (3.26 km² u Kotar šumi) kao preduvjet sigurnosti stanovništva koje živi na tom području
 
  • Društveno-gospodarska integracija žrtava mina kroz razvoj programa društveno-gospodarskog osnaživanja minskih žrtava i članova njihovih obitelji
 
 
Opis projekta:
Projekt se sastoji od dvije cjeline koje su ujedno ključne sastavnice protuminskog djelovanja -   humanitarno razminiranje i pomoć osobama stradalima od mina (neeksplodiranih ubojnih sredstava/eksplozivnih ostataka rata) te članovima njihovih užih obitelji. Projekt neće utjecati na prava do sada stečena na temelju statusa minske žrtve, već se njime utvrđuju aktualne psihološke i profesionalne potrebe minskih žrtava i članova njihovih užih obitelji. Projekt obuhvaća uspostavu jedinstvene baze podataka o žrtvama mina i analizu njihovih potreba na temelju terenskog istraživanja anketnim upitnikomNavedeno istraživanje koje će se provoditi na području cijele RH, posebnu pažnju posvetit će podacima o psihosocijalnom i zdravstvenom statusu minskih žrtava, ograničenjima zbog fizičkih i/ili mentalnih poteškoća i bolova kao i subjektivnoj percepciji općeg zdravlja, procjeni stresa i načinima nošenja sa stresnim događajima, potrebi ili želji za dodatnim osposobljavanjem, stjecanjem novih vještina, prekvalifikacijom. Detaljnom analizom identificirat će se čimbenici koji bi mogli pridonijeti poboljšanju kvalitete života i socioekonomskih uvjeta žrtava mina i članova njihovih obitelji, a koji će poslužiti kao temelj za razvoj i provedbu programa podrške u području psihosocijalne, edukativne i savjetodavne pomoći sa svrhom povećanja zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada, odnosno kreiranja programa ciljanih investicijskih potpora. Također će se izraditi brošura čija je svrha informiranje minskih žrtava o njihovim pravima i mogućnostima.
U okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje planira se provesti i dodatno razminiranje šumskog zemljišta na području Sisačko-moslavačke županije naknadno re-alociranim sredstvima na projekt Razminiranje i društveno-gospodarska integracija.