Upute za građane

Sigurnost i zaštita vaši su primarni interesi, ali u njihovom ostvarivanju, pored uloge namjenski organiziranih žurnih službi i operativnih snaga zaštite i spašavanja izuzetno je značajan i vaš osobni doprinos. Primjerene preventivne pripreme i sveobuhvatne i pravovremene mjere zaštite i spašavanja čuvaju naše živote i imovinu, umanjuju nastale posljedice, a cjelokupan sustav civilne zaštite čine učinkovitijim. Stoga se na vrijeme pripremite, kako bi u slučaju nesreće mogli pomoći sebi i drugima.


⚠️ Što je važno znati prije nesreće, za vrijeme trajanja nesreće i po završetku nesreće?  

🗸 Upute za postupanje u opasnostima, nesrećama i katastrofama 

🗸 Upute za smanjenje rizika od katastrofa

🗸 Upute za postupanje za osobe s invaliditetom u hitnim situacijama

🗸 Savjeti za sezonu grijanja