Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi Državne uprave za zaštitu i spašavanje - OiO

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/OiO.jpg
Naziv projekta: Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi Državne uprave za zaštitu i spašavanje - OiO
Izvor financiranja: Operativni program konkurentnost i kohezija
Prioritetna os 5: Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencije i upravljanja rizicima
Specifični cilj 5b1: Jačanje sustava upravljanja katastrofama
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Korisnik: Ministarstvo unutarnjih poslova - Ravnateljstvo civilne zaštite
Ukupna vrijednost projekta: 65.308.146,34 kn
Ukupna vrijednost aktivnosti Ministarstva unutarnjih poslova: 65.308.146,34 kn
Omjer sufinanciranja: 85%
Bespovratna sredstva: 55.511.924,39 kn
Razdoblje provedbe: 2018. - 31.12.2023.
Projektne aktivnosti:  
 • Priprema projektne prijave i prateće dokumentacije
 • Marketinške aktivnosti za jačanje svijesti o sustavu civilne zaštite u RH
 • Osposobljavanje Državnih vatrogasnih intervencijskih postrojbi (DVIP) i pričuvnika CZ (DIP CZ)
 • Osposobljavanje pričuvnika tima za traganje i spašavanje iz ruševina
 • Osposobljavanje pričuvnika tima za spašavanje iz vode i radove na vodi
 • Osposobljavanje pričuvnika tima za logističku podršku
 • Osposobljavanje za intervencije brodom
 • Osposobljavanje DVIP-a i CZ-a za prvu pomoć
 • Opremanje intervencijskih postrojbi
 • Komplet opreme za pojedinačnog pripadnika postrojbe (281 član tima)
 • Komplet opreme za pojedinačne intervencijske timove (4 tima)
 • Vozila za intervencije
 • Plovila za intervencije
 • Upravljanje projektom
 • Komunikacija i vidljivost EU sufinanciranja
 
Opis projekta:

Kroz projekt se namjerava ojačati nacionalne kapacitete za reakcije u kriznim situacijama  osposobljavanjem i opremanjem intervencijskih postrojbi DIP-CZ i DVIP. Cilj projekta je povećanje
spremnosti i sposobnosti nacionalnog sustava zaštite od katastrofa na reakcije u kriznim situacijama,    što će se provesti kroz osposobljavanje i opremanje postrojbi, odnosno edukativne aktivnosti i nabavu potrebne opreme za intervencijske timove.