Kemijske nesreće

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/kemikalije.png

Nesreće s opasnim tvarima - kemikalijama su kemijske nesreće

Do kemijskih nesreća dolazi istjecanjem zapaljivih i otrovnih tekućina ili plinova uslijed akcidenata u tehnološkim procesima u industriji, prometnih nesreća s vozilima koje prevoze opasne tvari - kemikalije i dr.

U slučaju kemijske nesreće:

  • zateknete li se nakon znaka sirene za opasnost na otvorenom, odmah, brzo i bez panike, uđite u zatvoreni prostor ili sklonište

  • ne dodirujte kemikaliju koja istječe i ne gazite po njoj

  • ne dodirujte kontaminirane predmete

  • ako ste u području kontaminiranog oblaka ne jedite, ne pijte, ne pušite i zaštitite dišne putove mokrom maramicom/tkaninom

  • ako ste u vozilu blizu mjesta kemijske nesreće, odmah zatvorite prozore, isključite ventilaciju i odvezite se što dalje od mjesta nesreće

  • ako se nalazite u objektu koji je u blizini mjesta kemijske nesreće, a uz to i u smjeru puhanja vjetra, odmah se evakuirajte iz opasnog područja; ako se niste stigli evakuirati odmah po nastajanju kemijske nesreće, ostanite u zatvorenom, slušajte upute žurnih službi i čvrsto zatvorite sve prozore i vrata, odaberite prostoriju koja ima najmanje prozora i vrata i hermetizirajte je priručnim sredstvima (stavite ljepljive trake ili iscijeđene ručnike, alufolije i sl. na okvire prozora/vrata, ventilacijske otvore i dr.)

  • isključite svjetla, plin i zatvorite vodu, ugasite ventilatore i sustave grijanja i hlađenja

  • kontinuirano, putem medija, pratite savjete stručnih službi i osoba

  • nakon samoevakuacije ili organizirane evakuacije, javite se na pregled liječniku koji će ocijeniti potrebu eventualnog liječenja