Danube River Region Resilience Exchange Network - DAREnet

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/Dare net2.jpg
Naziv projekta: Danube River Region Resilience Exchange Network - DAREnet
Izvor financiranja: Program Europske unije za istraživanje i inovacije: Horizon 2020 (Obzor 2020), Sigurna društva - Zaštita slobode i sigurnosti Europe i njenih građana
Korisnik: Federalno ministarstvo unutarnjih poslova Njemačke (Savezna agencija za tehničku pomoć SR Njemačke - THW)
Partneri: Zemlje Dunavskog sliva: Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Rumunjska, Bugarska, Poljska, Njemačka, Belgija i Francuska, Strategija EU za dunavsku regiju (EUSDR)
 
Ukupna vrijednost projekta: 3.500.000 EUR
Ukupna vrijednost aktivnosti Ministarstva unutarnjih poslova :                                           47.900 EUR
Omjer sufinanciranja: 100%
Bespovratna sredstva: 47.900 EUR
Razdoblje provedbe: 2017. - 2023.
 
Provedene i planirane projektne aktivnosti :
 
  • godišnji DAREnet Forumi (DAREnet Annual Forum) - održani: 2019. Budimpešta, Mađarska; 2020. (online); 2022. Plovdiv, Bugarska, u planu i 4. Godišnji forum (TBD)
  • donesena tri „Akcijska plana istraživanja, razvoja i inovacija u Dunavskom slivu“ (posvećena različitim tematskim blokovima: trening dionika u obrani od poplava, oprema, tehnologija, koncepti i metode, komunikacija)
  • izrađena dva portfelja inicijativa praktičara obrane od poplava (DAREnet Portfolio of Practitioner Initiatives)
  • u RH su održane dvije konferencije: nacionalna - „Dobre prakse, inovacije i razvoj sustava u obrani od poplava“, 2018. u Vukovaru i međunarodna „Jačanje otpornosti i kapaciteta dionika u zaštiti i odgovoru na poplave - dobre prakse i razvoj sustava“, 2021. u Rakitju u organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite kao člana DAREnet konzorcija; te radionica „Practitioner research, development and innovation iniciatives“ u Vukovaru 2021.  
  • Exchange of Experts“ event – u planu za 2022. (TBD)
  •  finalni event projekta - 2023. (TBD)
 
Projekt predstavlja platformu za razmjenu znanja i iskustava među praktičarima koji se bave poplavama u Dunavskoj regiji i uključuje sve aktere društva: od nositelja obrane od poplava, koordinatora sustava civilne zaštite, nadležnih tijela lokalne i regionalne samouprave, akademskog sektora te industrije - stvarajući “DAREnet mrežu”, odnosno multidisciplinarnu zajednicu sudionika. Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a kao član konzorcija i u suradnji sa Saveznom agencijom za tehničku pomoć SR Njemačke (koordinatorima projekta) provodi planiranu aktivnost s dva fokusa – jačanje nacionalne mreže i prikupljanje inputa kroz radionicu s međunarodnim sudionicima za daljnje ishode projekta.