SEKTOR ZA EKSPLOZIVNE ATMOSFERE

Aktivnosti Sektora uključuju tehničko nadgledanje postrojenja i aktivnosti instaliranja, održavanja i popravka u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom te certifikacija i ispitivanje u akreditiranom laboratoriju. Tehničko nadgledanje postrojenja ugroženih eksplozivnom atmosferom (farmaceutska, kemijska, petrokemijska, prehrambeno prerađivačka industrija, skladišta zapaljivih medija, proizvodnja energije (termoelektrane), eksploatacija, prijenos i prerada plina i nafte, plinske i naftne platforme, LNG terminal, plinovodi, termoelektrane i dr.), što je oko 80% hrvatske industrije, provodi se prema planu uz minimalne zaostatke.

Do 17. prosinca 2021.. broj izdanih Ex-Dokumenata za postrojenja je 503, a broj izdanih Stručnih mišljenja na dokumentaciju prije gradnje je 34.

Tehničko nadgledanje aktivnosti (ovlaštenje), pravnih i fizičkih osoba koje se bave aktivnostima instaliranja, održavanja i popravaka u postrojenjima ugroženim eksplozivnom atmosferom provodilo se prema planu uz minimalne zaostatke.

Do 17. prosinca 2021.. izdano je 89 tehnička nalaza aktivnosti. Pravnim i fizičkim osobama koje se bave aktivnostima instaliranja, održavanja i popravaka u postrojenjima ugroženim eksplozivnom atmosferom ovlaštenje je produženo i one su mogle neometano raditi svoje poslove u industrijskim postrojenjima.

Proveden je postupak akreditacije Službe za ispitivanje i certifikaciju od strane Hrvatske akreditacijske agencije. Sektor za eksplozivne atmosfere dobio je akreditacijsku potvrdu za laboratorijska ispitivanja prema normi EN ISO/IEC 17025 i za certifikaciju prema normi EN ISO/IEC 17065. Odjel za laboratorijska ispitivanja kontinuirano provodi ispitivanja „Ex“ (ATEX) opreme, za potrebe domaćih i stranih proizvođače, završeno je 26 projekata te su izdana Izvješća o ispitivanju uređaja. Pružajući hrvatskim proizvođačima usluge ispitivanja u akreditiranom laboratoriju, dat je doprinos konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na europskom tržištu. Također je, realizacijom usluge ispitivanja na inozemnom tržištu, ostvaren i dodatni prihod Državnom proračunu RH.