DRŽAVNA INTERVENCIJSKA POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE

Aktivnosti Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite intenzivirale su se zadnjih dana 2020., angažiranjem njezinih pripadnika na potresom pogođenom području u Sisačko – moslavačkoj županiji. Pripadnici DIP-a bili su angažirani na evakuaciji i zbrinjavanju stanovništva (podizanju šatora, postavljanju i opremanju stambenih kontejnera i mobilnih kućica), opskrbi stanovništva osnovnim životnim potrepštinama, sanacijama dimnjaka i krovova, spašavanju vrijednih materijalnih dobara, snimanju terena besposadnom letjelicom, vođenju baze operacija i koordinaciji dnevnih aktivnosti, vođenju skladišta i opskrbi gorivom svih operativnih snaga sustava civilne zaštite. Isto tako provodili su mjere i aktivnosti animalne asanacije, osiguranje pristupa i uklanjanja ostataka stradalih životinja koje su kasnije zbrinjavale nadležne službe. U večernjim satima 29. prosinca 2020. godine održan je prvi koordinativni sastanak operativnih snaga, dok su u narednim danima održavana dva sastanka dnevno.
 
U prva tri mjeseca, pripadnici DIP-a CZ, uz potporu djelatnika Ravnateljstva civilne zaštite i u suradnji s drugim operativnim snagama, odradili su preko 6.800 intervencija i zadaća.
 
Uz aktivnosti na potresom pogođenom području, DIP-ovci su bili aktivni i u ostalim aktivnostima. Izdvajamo sudjelovanje u potrazi za maloljetnom osobom, obuka pripadnika DIP-a za stabilizaciju zrakoplova, terenska vježba EU CZ BiH – BANJA LUKA 2021 te sudjelovanje modula za traganje i spašavanje u urbanim sredinama na međunarodnoj vježbi „SIQUAKE 2020“. Također, pripadnici DIP-a sudjelovali su na 29. hodočašću Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariji Bistrici, na 8. Međunarodnom sajmu obrane, sigurnosti, zaštite i spašavanja- SOBRA 2021, na pokaznoj vježbi DIP-a Rijeka te na humanitarnoj, ekološkoj, edukativnoj i sportskoj akciji RANGER HRVATSKA - 4 RIJEKE. Nadalje, provedeno je osposobljavanje pričuvnih pripadnika Državnih intervencijskih postrojbi Zagreb i Split, a provedena je i terenska vježba „Dunav 2021.“