SEKTOR 112

Sustav 112 osigurava djelotvorno zaprimanje dojava na jedinstveni europski broj za hitne službe 112 putem telefona, SMS poruka i automatskog poziva iz vozila, koordinaciju hitnih službi, zaprimanje obavijesti o neposrednim i nadolazećim opasnostima te provedbu uzbunjivanja građana kojom se skreće pozornost na opasnost s pružanjem informacija o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti. U vremenskom razdoblju od 1. siječnja do 30. studenoga 2021. županijski centri 112 zabilježili su ukupno 1.721.634 poziva. Od navedenog broja poziva njih nešto više 1.406.000 (1.406.591) ili više od 81% (81,7%) bilo je namjenskih poziva tj. poziva temeljem kojih su zatražene intervencije hitnih i drugih nadležnih službi te potencijalno aktiviranje operativnih snaga sustava civilne zaštite. Daljnjom analizom poziva zabilježenih na broju 112 razvidno je kako su u navedenom razdoblju 18% ili nešto više od 310.000 (310.281) predstavljali nenamjenski pozivi, dok su njih 0,3% (4.762) bili zlonamjerni pozivi.
 
Službenici Sektora 112 kontinuirano su sudjelovali u radu Stožera civilne zaštite RH za otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko - moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije. Izdvajamo i kontinuirano sudjelovanje u radu centra 113 kao jedinstvene informacijske točke vezano uz COVID-19, gdje se mogu dobiti informacije vezano uz epidemiju bolesti te sve ostale upute i savjeti. U razdoblju od 18. ožujka 2020., od kada je broj 113 u funkciji, do 30. studenoga 2021. građani su na broj 113 ukupno uputili više od 914.000 poziva.
 
Sklapanjem ugovora za implementaciju sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama (29. listopada 2021.) počela je realizacija projekta nabave softvera i hardvera projekta „Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama“ (SRUUK), a čijom će se realizacijom znatno unaprijediti sposobnost za preventivno djelovanje i upravljanje krizama unaprjeđenjem komunikacijskih i upravljačkih kapaciteta i sustava za rano upozoravanje i uzbunjivanje. U narednom razdoblju naglasak će biti će na implementaciji softverskog rješenja i na aktivnostima promidžbe i vidljivosti projekta.
 
Sektor 112 u 2021. godini organizirao je i proveo dvije simulacijsko-komunikacijske vježbe. Vježba „Tajni pozivatelj 2021-1“ provedena je u svibnju 2021. i u njoj su sudjelovali svi županijski centri 112. Provedena je u cilju utvrđivanja načina postupanja operatera u centrima 112 u slučaju zaprimanja poziva vezano uz nasilje u obitelji svim županijskim centrima 112. U ulozi pozivatelja odnosno žrtve nasilja u obitelji sudjelovala je predstavnica Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja - 116 006. Tijekom vježbe utvrđeno je kako županijski centri 112 postupaju sukladno uputama u slučaju zaprimanja poziva o nasilju u obitelji. U listopadu 2021. provedena je vježba „TETRAEX 2021“, u kojoj je uz županijske centre 112 sudjelovao i Operativni centar civilne zaštite. Scenarijem vježbe predviđena je razmjena SDS poruka Operativnog centra civilne zaštite i županijskih centara 112 korištenjem radio stanica u TETRA mreži. Provedbom vježbe utvrđeno je da su službenici Operativnog centra civilne zaštite i županijskih centara 112 osposobljeni za korištenje radio stanica u TETRA mreži.