SEKTOR ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Inspektori Ravnateljstva civilne zaštite, Sektora za inspekcijske poslove su ukupno do 15. prosinca 2021. izvršili 135.412 inspekcijskih nadzora nad provođenjem nužnih epidemioloških mjera radi suzbijanja širenja zaraze i prijenosa bolesti uzrokovane virusom Covid-19. Tijekom godine obavljali su i ostale nadzore - nad izvorima ionizirajućeg zračenja u Republici Hrvatskoj, koji se koriste za obavljanje djelatnosti u medicini, dentalnoj medicini, veterinarskoj medicini, industriji i znanosti. Tu je i obavljanje inspekcijskih nadzora na radilištima razminiranja te provođenje završnih kontrola kvalitete nad obavljenim poslovima razminiranja, koje inspektori kao članovi povjerenstva za završnu kontrolu kvalitete provode ispitivanjem kvalitete obavljenih poslova razminiranja kontrolnim uzorcima, kako bi se krajnjem korisniku razminirana površina predala na sigurno korištenje

Temeljem Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja od 1. siječnja 2021. godine u Republici Hrvatskoj građanima je zabranjena nabava, posjedovanje, uporaba i prijenos preko državne granice petardi i redenika kategorije F2 i F3 za osobne potrebe, a temeljem kojeg je doneseno 10 pravilnika. Provedeni su inspekcijski nadzori sukladno Zakonu o eksplozivnim tvarima nad skladištima.

Sektor za inspekcijske poslove sudjelovao je na vježbi ConvEx-3 (2021) u organizaciji Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i Ujedinjenih Arapskih Emirata, s ciljem testiranja postojećih sustava pripravnosti i odgovora na radiološki ili nuklearni izvanredni događaj. U vježbi je tijekom 36 sati sudjelovalo 12 međunarodnih organizacija i 77 država članica Ujedinjenih naroda, među kojima i Republika Hrvatska. Izdvajamo još i sudjelovanje u projektu H2020 “Secure societies program - Tehnologies to enhace border and external security”, koji za cilj ima zaštitu Europske unije od opasnih i ilegalnih materijala, uključujući eksploziv, sredstva za kemijsko ratovanje, droge, krijumčarenje, nuklearne i radioaktivne materijale i sl., na način da se testiranjem novih tehnologija električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje unaprijedi pregled prijevoza tereta na granicama Europske unije na lokacijama Luka Rijeka i granični prijelaz Bajakov