Započele edukacije o postupanjima u kriznim situacijama za gluhe i nagluhe osobe

U sklopu projekta Udruge Gluhih – centri znanja i diseminacije pravovremenih i razumljivih informacija,  5. srpnja 2022. godine, u prostorijama Saveza gluhih i nagluhih grada Zagreba, djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite proveli su edukaciju o postupanju u slučaju elementarnih i drugih nepogoda, kao i izvanrednih događaja za zaposlenike udruga partnera

Ukupno je u planu provesti šest ovakvih edukacija za djecu i odrasle sa slušnim poteškoćama (uz Zagreb, u Osijeku, Sisku, Bjelovaru, Rijeci i Splitu) kroz koje će se upoznati s djelovanjem sustava civilne zaštite, smanjenjem rizika od katastrofa, uputama o postupanju kriznim situacijama, ali i načinima korištenja broja 112 koji od 2016. godine osigurava zaprimanje dojava putem SMS poruka pa tako i osobe koje ne mogu govornim pozivom uspostaviti komunikaciju s operaterom, mogu zatražiti pomoć.
 
Uz edukacije, Ravnateljstvo civilne zaštite ustupilo je brošure s uputama za postupanje u izvanrednim događajima koje će se u okviru projekta prevesti na znakovni jezik za gluhe, a pružit će i pomoć pri izradi smjernica za tumače i prevoditelje o postupanjima u kriznim situacijama te online rječnika hrvatski–hrvatski znakovni jezik s 300 rječničkih natuknica s terminologijom i izrazima povezanima s izvanrednim situacijama i drugim ugrozama.
 
Projekt je odobren u sklopu poziva "Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice" Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva te s 85% financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt provodi Hrvatsko društvo prevoditelja znakovnog jezika za gluhe, a partneri projekta su Udruga gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije, Udruga osoba oštećena sluha Bjelovarsko-bilogorske županije, Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije, Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Siska, Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije te Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba te je na taj način osigurana pokrivenost cijele RH.
 

Stranica