Vježba evakuacije i spašavanja "CALUCEM 2020."

 • Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Vijesti/131300056_840699566693690_1553867101617023729_n.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

U srijedu, 16. prosinca u Puli je održana opća vježba evakuacije i spašavanja "Calucem 2020", vezana uz slučaj nastanka izvanredne situacije u pogonima i luci posebne namjene Calucema

Tema vježbe je bila pad lučke dizalice na ili pored broda gdje postoji mogućnost ozljeđivanja radnika i pomoraca, izazivanja požara te ekološkog zagađenja mora.
 
Ciljevi vježbe su bili: 
 • ograđivanje i osiguravanje ugroženih područja,
 • priprema za djelovanje u slučaju nastanka eksplozije i požara, zagađenja tla, mora i okolnih objekata,
 • u što kraćem roku pripremiti eko brane te ih položiti u more,
 • brza evakuacija i spašavanje radnika iz ugroženih područja na mjesta predviđena za evakuaciju te pružanje prve pomoći ozlijeđenima (ako ih bude bilo),
 • provjera uvježbanost radnika Calucema u gašenju požara raspoloživim sredstvima i opremom u Calucemu,
 • provjera ispravnosti opreme i sredstava za zaštitu od požara Calucema pripremom podzemnih hidranata na operativnoj obali i protupožarnih aparata S9 i S50

Na vježbi su sudjelovali voditelj Službe civilne zaštite Pazin i operateri Županijskog centra 112 Pazin, Policijska uprava istarska, Lučka kapetanija Pula te zaposlenici Calucema (60 sudionika).  
 
Zbog epidemiološke situacije COVID-19 na vježbi nije sudjelovala Hitna medicinska pomoć, dok je Javna vatrogasna postrojba Pula bila samo u pripravnosti te nije izlazila sa vozilima i opremom na lokaciju vježbe.
 
Zaključeno je kako su sve radnje i postupci  brzo i kvalitetno koordinirane, a što ukazuje na odličnu uvježbanost svih sudionika vježbe. 


Stranica