U Rakitju započelo dvodnevno događanje u okviru DAREnet projekta

U organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite u Centru za sigurnosnu suradnju – RACVIAC danas, 28. rujna 2021. započela je radionica, u okviru projekta DAREnet, „Jačanje otpornosti i kapaciteta dionika u zaštiti i odgovoru na poplave – dobre prakse i razvoj sustava

Dio je to dvodnevnog događanja koje obuhvaća  panel i pokaznu terensku vježbu na temu odgovora na poplave, uključujući prezentaciju opreme, programa i treninga na nacionalnoj razini.
 
U uvodnom obraćanju ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite dr.sc. Damir Trut  kazao je kako su poplave globalno i na nacionalnoj razini sve učestalije i kao takve prepoznate kao značajan sigurnosni rizik. Osvrnuo se i na borbu s velikim poplavama i njihovim katastrofalnim posljedicama 2014. godine koje su potaknule promišljanje o novim rješenjima za takve događaje - od prevencije do odgovora. „Umrežavanje, razmjena iskustava i znanja te projekti koje financira Europska unija odličan su primjer realizacije takvih napora“, naglasio je ravnatelj te dodao kako Ravnateljstvo civilne zaštite ima iskustvo iz prve ruke koje se može koristiti u identificiranju potreba i mogućih rješenja za učinkovitiju prevenciju i reagiranje što će se i predstaviti kroz radionicu i pokaznu vježbu.
 
Na radionici sudjeluje oko 50 predstavnika država RACVIAC-a, projekta DAREnet te predstavnika državne uprave, zavoda i udruga RH.
 
Pokazna vježba koja će se održati sutra, 29. rujna 2021, na lokaciji jezera Rakitje scenarijem predviđa puknuće nasipa uzrokovano velikim vodenim valom, a za cilj ima provjeru uvježbanosti i usklađenosti djelovanja operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite, standardnih operativnih postupaka i procedura djelovanja, međusobne suradnje i koordinacije, točnosti i brzine prenošenja relevantnih informacija te sposobnosti zbrinjavanja ljudi.
 
U vježbi će sudjelovati djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite, pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja, Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Hrvatskog Crvenog križa i DVD-a Rakitje.
 
U organizaciju i provedbu događanja uključen je RACVIAC – Centar za sigurnosnu suradnju, koji je dio nacionalne „DAREnet mreže“ i doprinijet će sudjelovanjem svojih država članica u prikupljanju znanja i iskustava za potrebe izrade dokumenta predviđenog projektnim zadaćama.
 
O projektu DAREnet
 
Projekt DAREnet započeo je u rujnu 2017. godine s planiranim trajanjem do kolovoza 2022. godine, a provodi se u okviru programa Europske unije za istraživanje i inovacije: Horizon 2020 (Obzor 2020.). Predstavlja platformu za razmjenu znanja i iskustava među praktičarima koji se bave poplavama u Dunavskoj regiji i uključuje sve aktere društva: od nositelja obrane od poplava, koordinatora sustava civilne zaštite, nadležnih tijela lokalne i regionalne samouprave, akademskog sektora te industrije - stvarajući “DAREnet mrežu”, odnosno multidisciplinarnu zajednicu sudionika.
 
DAREnet projekt koordinira Savezna agencija za tehničku pomoć SR Njemačke (THW) te objedinjuje sve zemlje na Dunavskom slivu: Austriju, Slovačku, Mađarsku, Hrvatsku, Srbiju, Rumunjsku, Bugarsku, Poljsku i Njemačku, uz Belgiju i Francusku - ukupno 14 partnera.
 
Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a kao član konzorcija i u suradnji s THW (koordinatorima projekta) provodi planiranu aktivnost s dva fokusa – jačanje nacionalne mreže i prikupljanje inputa kroz radionicu s međunarodnim sudionicima za daljnje ishode projekta.
 

Stranica