Svjetski meteorološki dan

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/World Met Day 2024 Web Banner 2.png

Svjetski meteorološki dan obilježava se 23. ožujka. Na taj se dan ističe važnost meteorološke službe za život čovjeka i napredak čovječanstva.

Foto: Svjetska meteorološka organizacija (WMO)

Ovogodišnja je tema Svjetskog meteorološkog dana Predani klimatskoj akciji. Hrvatska, odnosno Državni hidrometeorološki zavod, članica je Svjetske meteorološke organizacije od 1992.

Klimatske promjene prijetnja su cijeloj našoj civilizaciji. UN-ov Program globalnog razvoja za 2030. sadržava 17 ciljeva održivog razvoja, a 13. nas obavezuje ''da poduzmemo hitne mjere u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih utjecaja.'' Moramo pojačati napore kako stvari ne bi izmakle kontroli. Svatko od nas ima obvezu pridonositi očuvanju ekosustava i održivosti našeg planeta. Otuda i izbor ovogodišnje teme.

Klimatske promjene utječu na učestalost i intenzitet niza prijetnji (suše, poplave, požari, nevremena, oluje, klizišta, hladnoće, onečišćenja) i usko su povezane s rizicima od katastrofa. Stoga je važno ubrzati i intenzivirati aktivnosti prilagodbe na klimatske promjene. Smanjenje rizika od katastrofa u fokusu je rada Ravnateljstva civilne zaštite. Ravnateljstvo stoga kontinuirano surađuje sa stručnom i znanstvenom zajednicom kad je riječ o održivom razvoju te u svoj rad i aktivnosti aktivno uključuje prilagodbu klimatskim promjenama.

Tako je utjecaj klimatskih promjena na rizik od katastrofa dio Procjene rizika od katastrofa za RH, a aktivnosti prilagodbe klimatskim promjenama predviđene su Strategijom za upravljanje rizicima od katastrofa do 2030. godine, odnosno njenim Akcijskim planom. Strategijom se definiraju prioritetna ulaganja u smanjenje rizika od katastrofa, te projekti za održiv razvoj u vrijednosti od 1,8 milijardi eura.

Poticaji za promjene stižu i iz Europske unije koja je usvojila niz zakona i politika koje se odnose na održivost i okoliš. Cilj je osigurati da Europa postane klimatski neutralna, smanji emisije stakleničkih plinova i očuva prirodna bogatstva i biološku raznolikost. Europska unija donijela je Europski zeleni plan za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine, aktivno promiče kružno gospodarstvo i sudjeluje u različitim  inicijativama za zaštitu okoliša i održivi razvoj.

Svim kolegicama i kolegama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda čestitamo Svjetski meteorološki dan 2024.

Kroz zajednički rad i razmjenu informacija, pravovremenim upozoravanjem na opasne vremenske i hidrološke pojave te poduzimanjem potrebnih mjera civilne zaštite pridonosimo bržem reagiranju na izazove koje nam postavljaju klimatske promjene i vremenski ekstremi kako bi se osigurala sigurnost građana od prirodnih nepogoda.

Uz zahvalu na dosadašnjoj suradnji, želimo vam puno uspjeha u budućem radu.
 
 

Stranica