Stanje vezano za nuklearnu i radiološku sigurnost u Ukrajini

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/IAEA_emblem.jpg

Na području Ukrajine nije zabilježeno povećanje radioaktivnosti, ali je sve veći broj mjernih postaja isključen

IZVOR: Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA)

Mjerna mreža u okolnim zemljama ne pokazuje povećanje razine zračenja.
Prema informacijama ukrajinskog regulatornog tijela, prenesenih od strane IAEA, danas oko 11:20 objekti i postrojenja na lokaciji Nuklearne elektrane Černobil, zbog oštećenja prijenosnog sustava, ostali su bez napajanja električnom energijom iz mreže.
Na lokaciji se nalaze  4 nuklearna reaktora u različitim fazama razgradnje, kao i objekti i postrojenja za zbrinjavanje radioaktivnog otpada i nuklearnog goriva. Lokacija je od 24. veljače pod kontrolom ruskih snaga.
U svrhu napajanja kritične opreme pokrenuti su diesel generatori, za koje je na lokaciji osigurano gorivo za 48 sati rada.
Do sada nije bilo naznaka ispuštanja radioaktivnosti u okoliš,  a sigurnosni parametri su bili unutar dopuštanih raspona.
 
Prema izvještaju Državnog nuklearnog regulatornog inspektorata Ukrajine, ostale nuklearne elektrane rade u okviru svojih operativnih granica i definiranih uvjeta za siguran rad.
Nisu zabilježena ispuštanja radioaktivnog materijala i nije direktno ugrožena nuklearna sigurnost objekata.
 
U protekla 24 sata nije zabilježeno povećanje doze gama zračenja na teritoriju naše zemlje. Sve do sada izmjerene vrijednosti u skladu su s varijacijama prirodnog zračenja i odgovaraju lokaciji mjernog mjesta i očekivanim sezonskim fluktuacijama. 

Stranica