Predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite na sastanku stalnih predstavnika EUR-OPA Sporazuma Vijeća Europe

  • Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Vijesti/EUR-OPA_3.jpg
  • Slika
  • Slika

Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a RH sudjelovalo na sastanku stalnih predstavnika EUR-OPA Sporazuma Vijeća Europe te predsjedava Biroom stalnih predstavnika
 

Foto: MUP

U Parizu je 5. i 6. studenog održan zajednički sastanak stalnih predstavnika EUR-OPA Sporazuma i predstavnika Specijalističkih centara. Tijekom sastanka raspravljalo se dosadašnjim aktivnostima EUR-OPA Sporazuma, predstavljeni su rezultati projekata Specijalističkih centara te ideje za buduće projekte kao i plan rada te aktivnosti za sljedeće dvije godine.
 
Predstavnicima je predložen novi, konkretniji plan rada s ciljevima koji će doprinijeti globalnim ciljevima smanjenja rizika, ali i učiniti ulaganja EUR-OPA Sporazuma učinkovitijima. Predstavnica Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH Nataša Holcinger na sastanku je odabrana predsjedateljem Biroa EUR-OPA Sporazuma. Biro se, uz tajništvo Sporazuma, sastaje dva puta godišnje te predstavnicima predlaže teme za raspravu, prioritetne ciljeve i smjernice razvoja, a čine ga predsjedatelj, dva supredsjedatelja te tajništvo EUR-OPA Sporazuma. Predsjedatelj i supredsjedatelji biraju se jednom godišnje s mogućnošću jedne obnove mandata.


                                                      

 
O Sporazumu:
 
EUR-OPA Sporazum je platforma za suradnju u području smanjenja rizika od katastrofa uzrokovanih prirodnim i tehničko-tehnološkim prijetnjama između Europe i zemalja južnog Mediterana. Sporazum pokriva područja vezana uz smanjenje rizika od katastrofa, a posebno znanje, prevenciju, spremnost, upravljanje rizicima te analizu posljedica katastrofa. Glavni ciljevi EUR-OPA Sporazuma su jačanje i promicanje suradnje među državama članicama u multidisciplinarnom kontekstu, kako bi se osiguralo efikasnije smanjenje rizika, prevencija i bolja spremnost u katastrofama. Sporazum je uspostavilo Vijeće ministara Vijeća Europe 1987. godine te danas broji 25 država članica.
 
Na političkoj razini, odluke se donose tijekom Ministarskih sastanaka (koji se održavaju svakih pet godina) na kojim svaku državu predstavlja ministar/ministri odgovorni za upravljanje rizicima od katastrofa. Sljedeći Ministarski sastanak održat će se 2021. godine u Portugalu.
 
Donošenju odluka Ministara pomaže Odbor stalnih predstavnika koji se sastaje jednom godišnje, pri čemu svaku državu predstavlja predstavnik koji igra ulogu stalne poveznice između države članice i Sporazuma. Stalni predstavnici i njihovi stručnjaci imaju zadatke:
 
  • razviti i pripremiti ministarske sastanke
  • prikupiti materijale potrebne za razradu i objavljivanje temeljnih dokumenata i usvojenih rezolucija
  • razmjenjivati informacije o relevantnim događajima u državama članicama
 
Na znanstvenoj i tehničkoj razini posebna je uloga Specijaliziranih euro-mediteranskih centara koji su zaduženi za razvijanje projekata, kako na nacionalnoj tako i na regionalnoj razini, čiji je cilj poboljšati svijest i otpornost na rizike od katastrofa. Jednom godišnje, sastanak direktora Specijaliziranih euro-mediteranskih centara omogućava konkretan znanstveni doprinos zajedničkim ciljevima različitih partnera kroz implementaciju europske stručnosti i programa istraživanja, osposobljavanja i informiranja. Ovo je bio treći zajednički sastanak Stalnih predstavnika i predstavnika Specijalističkih centara, a prošlogodišnji zajednički sastanak održan je u Zagrebu.

Stranica