Počela virtualna tematska radionica na temu „Civil Protection in the COVID-19 era: Business continuity, adaptation and capacity development”

​U okviru predsjedanja Portugalske Republike Vijećem Europske unije danas, 13. travnja započela je dvodnevna virtualna tematska radionica na temu „Civil Protection in the COVID-19 era: Business continuity, adaptation and capacity development” 

Cilj radionice je analizirati iskustva i dobre prakse službi civilne zaštite i Mehanizma Unije za civilnu zaštitu te raspraviti o lekcijama vezano za planove kontinuiteta poslovanja hitnih službi, s naglaskom na usklađivanje i prilagodbu aktivnosti službi civilne zaštite s aktivnostima u javnom zdravstvu, a sve zbog novih  okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa.
 
U uvodnom dijelu radionice u panelu Managing emergencies in a COVID-19 context“  koordinatorica za poslove civilne zaštite Marijana Klanac dala je kratak presjek aktivnosti sustava civilne zaštite u borbi protiv širenja koronavirusa, ali i otklanjanja posljedica potresa. Naglasila je da takve situacije, posebno u kontekstu višesložnih kriza koje se istovremeno pojavljuju, predstavljaju velik izazov za sve zemlje pa tako i za Hrvatsku, ali su ujedno i prilika, da se kroz naučene lekcije daljnje jača međusektorski pristup i transparentna koordinacija svih dionika u sustavu, istaknuvši ključnu ulogu  EU solidarnosti, koja se u slučaju Hrvatske pokazala na vrlo visokoj razini.

Stranica