Verifikacija programa prema članku 35. Ugovora o Euratomu

Predstavnici Europske komisije proveli verifikaciju programa prema članku 35. Ugovora o Euratomu

Foto: MUP

Od 1. do 3. listopada predstavnici Europske komisije, Vesa Tanner i Mihaela Mihaila proveli su verifikaciju programa prema članku 35. Ugovora o Euratomu koji obavezuje svaku zemlju članicu EU da uspostavi program za kontinuirano praćenje razine radioaktivnosti u zraku, vodi i tlu. Isti članak daje pravo predstavnicima europske komisije da provjere rad takvog programa.

Uz predstavnike Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova RH kao kontakt točke za članak 35. Ugovora o Euratomu,  uvodnom sastanku koji se održao 1.listopada, prisustvovali su i predstavnici Ministarstva zdravstva, Državnog inspektorata, Ministarstva poljoprivrede te predstavnici ovlaštenih stručnih tehničkih servisa.

Cilj verifikacijskog programa Europske komisije za 2019. godinu bio je provjera rada i učinkovitosti programa praćenja stanja radioaktivnosti u zraku, vodi i tlu u Zagrebu. Posebna pozornost bila je posvećena sustavu za rano upozoravanje na nuklearnu nesreću te predviđenim mjerama za praćenje radioaktivnosti u slučaju radiološke opasnosti u cijeloj Hrvatskoj, a posebno u Zagrebu. Tijekom boravka verifikatori su provjerili rad laboratorija pri Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada te Institutu Ruđer Bošković, ovlaštenih za ispitivanje prisustva radionuklida u sastavnicama okoliša, vodi za ljudsku potrošnju i hrani. Provjera je uključivala procjenu i prosudbu prikladnosti metoda uzorkovanja i pripreme uzoraka, prikladnost analitičkih metoda, učinkovitost opreme, upravljanje evidencijama, rezultatima, arhivima, izvještavanju te mjerama kontrole kvalitete. Stručni tim je upućen u način rada sustava za rano upozoravanje na nuklearnu nesreću te je upoznat s predviđenim postupanjem u slučaju radiološke ili nuklearne opasnosti. Pokazana je radiološka oprema za potrebe žurnih službi u slučaju izvanrednog događa.  

Europska komisija će izraditi tehničko izvješće koje će sadržavati glavne zaključke i preporuke i koje će biti javno dostupno na stranici Europske unije.
 
 

Stranica