Uvođenje u poslove razminiranja na području Šibensko-kninske županije

Na području Drniša, 13. siječnja provedeno je uvođenje u poslove razminiranja 1,9 četvornih kilometara minski sumnjivog područja, a poslovi razminiranja provodit će se na području zaseoka Močići i Kašić u narednih 70 radnih dana.
 

Foto: MUP

Poslovi se financiraju sredstvima državnog proračuna, a dio su okvirnog sporazuma za tekuću godinu temeljem kojeg će se zajednici na uporabu vratiti 13,4 četvorna kilometra razminiranog područja. Realizacijom navedenog okvirnog sporazuma ostvarit će se ovogodišnji plan protuminskog djelovanja u dijelu ciljeva potpunog uklanjanja minske opasnosti s područja Šibensko-kninske, ali i Osječko-baranjske županije.
 
Uz navedene poslove na području Šibensko-kninske županije ove se godine planiraju dodatno realizirati poslovi razminiranja 4,3 četvorna kilometra na području Skradina te Općine Ružić.
 

Stranica