Uspješno završeno AML/GNSS testiranje u sklopu HELP112-II projekta

AML (Advanced Mobile Location) predstavlja napredno rješenje na pametnim telefonima za lociranje pozivatelja jedinstvenog europskog broja za žurne pozive 112.

Foto: MUP

HELP112 je projekt pod financijskim pokroviteljstvom Europske unije, a provodi ga konzorcij tvrtki i organizacija sastavljen od Telespazio France (FR), EENA (BE), Creativity Software (UK), Ptolemus (BE) i žurnih službi iz sedam država članica Europske unije (Hrvatska, Danska, Francuska, Njemačka, Mađarska, Portugal i Švedska).
Svrha HELP112 projekta je primjena usluge napredne mobilne lokacije pozivatelja (u daljnjem tekstu AML-a). AML (Advanced Mobile Location) predstavlja napredno rješenje na pametnim telefonima za lociranje pozivatelja jedinstvenog europskog broja za žurne pozive 112.
Za provođenje i ostvarenje projekta u Republici Hrvatskoj zaduženo je Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
 
Što će se dogoditi prilikom žurnog poziva nakon uvođenja AML-a?
U trenutku žurnog poziva na broj 112, automatski će se preko mobilnih operatora SMS-om dostavljati GPS geolokacija pozivatelja u PSAP centar (Public Safety Answering Point, odn. 112 centar za zaprimanje žurnih poziva). Usporedno s navedenom radnjom, uspostavlja se i glasovna veza sa operaterom u centru 112, koji preuzima žurni poziv u obradu te ga može, sukladno potrebama i situaciji, sa svim prikupljenim informacijama prosljediti drugim žurnim službama: policiji, medicinskoj službi ili vatrogascima.
           
Partneri u HELP112 projektu

Sam HELP112 projekt, pored tehničkih zahtjeva, obuhvaća mnogo usporednih aktivnosti i koordinacija. Prisutna je stalna međusobna suradnja različitih organizacija i subjekata, kojima ovim putem i zahvaljemo na dosadašnjim aktivnostima:
-          HAKOM-u, regulatornom tijelu za omogućavanje žurnih poziva na dogovorene brojeve (za domaće i strane korisnike naših mobilnih mreža),
-          mobilnim operatorima (A1 Hrvatska, HT, Tele2),
-          Google-u i Apple-u (proizvođači operativnih sustava i pametnih telefona)
-          Ericsson Nikola Tesla d.d. i King ICT d.o.o (proizvođači sustava za prijem žurnih poziva na broj 112)
 
Uspješno izvršena AML/GNSS mjerenja u lipnju
Isto tako, kako bi bili sigurni u buduću kvalitetu i točnost lokacija pozivatelja broja 112, od 17. do 21. lipnja izvršene su testne aktivnosti na širem području grada Zagreba, točnije na devet scenarija sa 130 mjernih točaka. Scenariji su obuhvaćali razne lokacije s kojih je moguće očekivati žurne pozive na broj 112, od urbanih područja grada (u unutrašnjostima zgrada, javnih građevina, trgovačkih centara, ulica i trgova) do obližnjih ruralnih i brdskih dijelova grada.
Testiranja je provela francuska tvrtka Telespazio France s podrškom službenika iz Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH. Testne aktivnosti utvrđivale su mjerenja točnosti lokacije dobivene od europskog satelitskog GALILEO sustava na naprednom mjernom GNSS prijemniku (kao referentnoj točci) te usporedbom s geo-lokacijama dobivenim na različitim pametnim telefonima.
HELP112 projekt predviđa uvođenje i primjenu naprednog lociranja pozivatelja u svim PSAP centrima u Republici Hrvatskoj do kraja ove godine, dok sam projekt formalno završava u svibnju 2020. godine, kada će biti podnesen i Finalni izvještaj.
 

Stranica