Uspješno održana dva treninga upravljanja kampom za pripadnike civilne zaštite BiH

U Neumu je danas, 18. lipnja, završen drugi tečaj osposobljavanja pripadnika civilne zaštite Bosne i Hercegovine za kamp menadžment u okviru projekta „EU za bolju civilnu zaštitu - izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske unije“

Foto: MUP

Zatvaranju je nazočio pomoćnik ministra unutarnjih poslova dr.sc. Damir Trut koji je u svom obraćanju  izrazio zahvalu na odazivu na radionicu i zadovoljstvo temom, naglašavajući da će se stečena znanja u kamp menadžmentu, koju prenose stručnjaci Ravnateljstva civilne zaštite, moći koristiti u praksi, ali i dokumentirati prema Europskoj uniji, kao dodatan korak ka konačnom primanju civilne zaštite BiH u Mehanizam unije za civilnu zaštitu. Segment zbrinjavanja stanovništva nakon neke izvanredne situacije je vrlo bitan, što sustav civilne zaštite Republike Hrvatske može potvrditi iz bliskog primjera nakon potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji kad se pokazala potreba smještaja velikog broja stanovništva. Briga o stanovništvu i zbrinjavanje onih kojima je to potrebno ulijeva dozu pozitive u teškoj situaciji u kojima su se našli. Stoga ovom segmentu treba posvetiti posebnu pozornost, kao jednoj od ključnih mjera civilne zaštite, naglasio je Trut.

Glavni cilj tečaja je osposobljavanje pripadnika civilne zaštite za upravljanje kampom, odnosno stjecanje znanja i vještina za planiranje, uspostavu i vođenje kampova za zbrinjavanje ljudi ili upravljanje bazom operacija (smještaj operativnih snaga) te upoznavanje s nacionalnim i međunarodnim propisima i smjernicama za kamp menadžment kao i razmjena iskustava kroz studije slučaja i praktične vježbe.

Na oba tečaja, koja su održana ovaj tjedan, od 14. do 18. lipnja, sudjelovalo je 35 sudionika iz Ministarstva sigurnosti BiH, Federalne uprave civilne zaštite BiH, Uprave za civilnu zaštitu Republike Srpske i Odjela za javnu sigurnost Distrikta Brčko, kojima su po završetku uručeni certifikati o sudjelovanju.

Predavači na tečaju bili su stručnjaci iz Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova, koji nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine pružaju potrebnu stručnu pomoć i ekspertizu kroz razne aktivnosti (operativni sastanci, radionice, treninzi, izrada i revizija dokumenata, obuke i vježbe) koje imaju za cilj što skorije pristupanje Bosne i Hercegovine Mehanizmu za civilnu zaštitu Europske unije.

Cilj projekta „EU za bolju civilnu zaštitu-izgradnja kapaciteta i priprema Bosne i Hercegovine za Mehanizam civilne zaštite Europske unije“ je smanjiti osjetljivost i povećati otpornost na prirodne i tehničko-tehnološke katastrofe na svim razinama u Bosni i Hercegovini kroz jačanje kapaciteta civilne zaštite na području prevencije, pripravnosti i odgovora na katastrofe, uzimajući u obzir najbolje EU prakse. Riječ je o dvogodišnjem projektu vrijednom 1.498.800 eura kojeg vodi Ministarstvo unutarnjih poslova RH, kao voditelj Konzorcija s partnerom iz Bosne i Hercegovine - Asocijacijom za upravljanje krizama AZUR. Projekt u potpunosti financira Europska komisija (EK), temeljem sporazuma između Ministarstva unutarnjih poslova RH i EK.
 

Stranica