U tijeku osposobljavanje za traganje i spašavanje u poplavama

U Regionalnom nastavnom centru civilne zaštite Split u Divuljama te na lokacijama rijeke Cetine od 9. do 13. svibnja 2022. godine provodi se osposobljavanje pričuvnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Split

Foto: MUP

Osposobljavanje za traganje i spašavanje u poplavama i radove na vodi provode instruktori Ravnateljstva civilne zaštite u sklopu EU projekta Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ - Opremanje i osposobljavanje pripadnika Državne intervencijske postrojbe.
 
Polaznici će tijekom praktičnog i teorijskog osposobljavanja steći sposobnosti i vještine za radove na tekućim i stajaćim vodama, izradu improviziranih nasipa, rad s plovilom, traganje i spašavanje ljudi te će uvježbavati međusobnu komunikaciju tijekom spašavanja.
 
Program će završiti polaganjem pisanog ispita u cilju verifikacije osposobljavanja za polaznike koji ispune tražene kriterije.
 
U sklopu projekta, za pričuvnike DIP CZ Rijeka, Zagreb, Split i Osijek provest će se osposobljavanja za programe traganja i spašavanja u ruševinama, traganja i spašavanja u poplavama te za logističku podršku.
 
 
 
 

Stranica