U Rijeci po prvi put provedena edukacija studenata o sustavu civilne zaštite

Područni ured civilne zaštite Rijeka u suradnji s Učiteljskim fakultetom u Rijeci održao je danas, 29. ožujka 2023., po prvi puta u Primorsko-goranskoj županiji edukaciju studenata u kojoj su sudjelovali i pripadnici glavnih županijskih operativnih snaga sustava civilne zaštite

Foto: MUP

Edukacija je održana na prostoru kampusa Sveučilišta u Rijeci s ciljem prezentacije sustava civilne zaštite studentima te njihovog upoznavanja s pravilima i postupanjima uslijed velikih nesreća ili katastrofa, kao i s djelovanjem operativnih snaga sustava civilne zaštite. Također, članovi tima Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite koji su bili angažirani u Turskoj nakon razornih potresa s ciljem pružanja pomoći u pretraživanju ruševina, prenijeli su svoja iskustva, a pripadnici operativnih snage sustava civilne zaštite kroz četiri radne točke proveli su:
 
  • prezentaciju opreme i tehnika spašavanja u katastrofama Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite,
  • upoznavanje s vatrogasnom tehnikom, vozilom i osobnom zaštitnom opremom,
  • prikaz opreme i djelovanja u hitnoj medicini i HGSS,
  • predstavljanje programa Crvenog križa za odgojno-obrazovne djelatnike i osnove sigurnosti na vodi.

Uz pripadnike Područnog ureda civilne zaštite Rijeka u edukaciji su sudjelovali i pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Rijeka, Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Rijeka i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sušak.
 
Na provedenoj edukaciji sudjelovalo je preko 150 studenata koji su tom prilikom dobili i informacije o pružanju osobne i uzajamne pomoći kao i o načinima na koje se i sami mogu priključiti sustavu civilne zaštite. 
 

Stranica