U okviru projekta “Capacity for Risk Management of Earthquakes and Health Emergencies – IPA CARE” otvoren poziv za zapošljavanje voditelja tima za implementaciju programa

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/IPAIII_2.jpg

U okviru projekta predviđen je angažman voditelja tima koji bi bio zadužen za implementaciju programa. Početak rada je predviđen za 1. ožujka 2023., a mjesto rada je Tirana, Albanija

Foto: Ilustracija

Konzorcij u sastavu Švedske agencije za civilnu zaštitu, Ravnateljstva civilne zaštite MUP RH, Civilne zaštite Talijanske Republike, Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Rumunjske, Fondacije za istraživanje seizmičkih rizika (EUCENTRE), Karolinskog Instituta za istraživanje zdravstvenih izvanrednih situacija iz Švedske i Međunarodnog centra za monitoring okoliša (CIMA) potpisali su s Glavnom upravom za europsku civilnu zaštitu i europske operacije humanitarne pomoći DG ECHO ugovor o dodjeli projekta “Capacity for Risk Management of Earthquakes and Health Emergencies – IPA CARE”, u okviru III. komponente programa IPA - regionalni razvoj (IPA III).
 
Proračun projekta je 12.8 M €  i maksimalno predviđeno trajanje projekta je 72 mjeseca.Partnerske zemlje uključuju Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru, Srbiju i Tursku. Među glavnim ciljevima projekta je unapređenje institucionalnog i pravnog okvira i kapaciteta IPA III korisnika na području smanjenja rizika od katastrofa posebno u odnosu na potrese i hitne zdravstvene situacije. Provedbom projekta naglasak će biti i na povećanju sposobnosti prevencije, pripravnosti i odgovora IPA III korisnika na regionalnoj, prekograničnoj i lokalnoj razini, posebno u odnosu na potrese i hitne zdravstvene situacije te povećanju sudjelovanja korisnika IPA III i suradnji s Mehanizmom Unije za civilnu zaštitu, uključujući regionalnu prekograničnu suradnju.
 
U okviru projekta predviđen je angažman voditelja tima koji bi bio zadužen za implementaciju programa. Potrebno je prethodno iskustvo u vođenju sličnih projekata, dobro poznavanje razvoja kapaciteta i upravljanje rizicima od katastrofa. Isto tako je poželjno iskustvo rada u regiji. Za vrijeme trajanja projekta mjesto rada bila bi Tirana, Albanija. Početak rada je predviđen za 1. ožujka 2023, a mjesto rada je Tirana, Albanija.
 
Više informacija potražite na: https://firm.msb.se/Applicationtext/Index?FileId=425.

Stranica