U kampu u Novom Vinodolskom održana edukacija djece

Foto: MUP

Danas, 30. lipnja, djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Rijeka održali su edukaciju djece s područja Gorskog kotara koja borave u kampu čiji je organizator Društvo Crvenog križa Primorsko-goranske županije.

Edukacija djece različitih uzrasta, u dobi od 9 do 14 godina, održana je u odmaralištu Crvenog križa grada Zagreba u Novom Vinodolskom.
 
Cilj ove edukacije je djeci ukazati na neželjene posljedice rizičnih ponašanja te ih educirati o pravilima i postupanjima ukoliko se nađu na područjima zahvaćenim katastrofama. 
 
Djeci je održana prezentacija o funkciji i uporabi žurnog broja 112 te mogućim rizicima od prirodnih i tehnoloških nesreća. Upoznali su se kako se ponašati te postupati u slučaju pozivanja pomoći, kao i pružanja osobne te uzajamne zaštite.
 
Također je prezentirana i zabavno-edukativna igra „Zemlja rizika“, koja je nastala u suradnji s UNICEF-om i čiji je cilj na zanimljiv način djeci objasniti što oni kao dio zajednice mogu učiniti kako bi bili sigurniji u slučaju potresa, poplave i drugih nepogoda.
Jedna igra „Zemlja rizika“ poklonjena je odmaralištu kako bi se djeca koja u njemu borave konstantno mogla educirati o mogućim ugrozama.
 
Edukaciju o vršnjačkom nasilju na internetu održao je policijski službenik Odjela prevencije, Policijske uprave primorsko-goranske.
 
Na kraju je postavljen info pult na kojemu su djeca mogla dobiti razne edukativne materijale, održana je i pokazna vježba rada potražnih pasa, a sve s ciljem edukacije o aktivnostima traganja i spašavanja.

Stranica