U Bruxellesu održan sastanak NATO Odbora za otpornost na razini direktora civilne zaštite

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/nato10.jpg

Ravnatelj Trut je nazočio na sastanku Odbora za otpornost na razini direktora civilne zaštite, održanom 27. i 28. veljače 2024. u Bruxellesu

Tema sastanka bila je civilni aspekti jačanja otpornosti, koji se odnose na jačanje uloge civilnog društva i građana u učinkovitoj pripremi za odgovor na krize i izvanredne situacije, jačanje svijesti građana o aktivnostima neprijateljskog informiranja, uključujući dezinformacije, tijekom mira, kriza i sukoba te jačanje uloge građana i civilnog društva u podršci nacionalnoj obrani.

Govoreći o nacionalnim provedbama temeljnih preduvjeta i ciljeva otpornosti, ravnatelj Trut je istaknuo da je Hrvatska, kao saveznica,  već poduzela strateške korake, rekavši da je suradnja vojnog i civilnog segmenta vrlo razvijena kroz zajedničke aktivnosti i planove. S tim u vezi donesen je Državni plan djelovanja civilne zaštite, koji definira mjesto i ulogu svakog sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama, katastrofama i posebnim okolnostima, što je nužno za učinkovito, organizirano i jedinstveno djelovanje sustava civilne zaštite u reagiranju na krizne situacije, a usklađen je i s Planom obrane Republike Hrvatske u dijelu otklanjanja posljedica ratnih razaranja. „Ovim Planom dodatno su se povezali institucionalni i funkcionalni resursi dionika sustava civilne zaštite. Također ovim Planom smo sustavno obuhvatili aktivnosti primanja, pružanja i tranzita žurne pomoći na našem državnom teritoriju“ rekao je ravnatelj Trut.
 
Ujedno je naglasio da se Hrvatska prije nekoliko godina opredijelila za komplementaran pristup u jačanju otpornosti, uvidjevši kako će jedino na taj način, kao saveznica i članica EU, ojačati svoje kapacitete i doprinijeti jačanju obje organizacije.
„Primjećujemo i na strani Saveza i na strani EU operativne korake koji mijenjaju pogled na civilnu zaštitu: jačanje Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, i jačanje otpornosti kroz planske i provedbene mjere NATO-a s ciljem jačanja ne samo nacionalne već i kolektivne otpornosti. Mi smo svjesni promjena i izazova novog doba i definitivno moramo biti fleksibilni i prilagodljivi, imajući u vidu tzv. promjenjiv i često nepredvidiv krajolik rizika i same geopolitičke okolnosti.“ izjavio je ravnatelj Trut, dodavši da je suradnja državnog i privatnog sektora i nevladinih organizacija u jačanju otpornosti neminovna, kao i edukacija predstavnika civilnog društva na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini  pri čemu se treba voditi računa o zastupljenosti svih dobnih skupina, s posebnim naglaskom na ranjive skupine.
 

Stranica