Tehničko nadgledanje Sektora za eksplozivne atmosfere

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Vijesti/TEHNIČKO NADGLEDANJE_2.jpg

Ravnateljstvo civilne zaštite kroz nekoliko ključnih sektora pokriva više funkcionalnih područja djelovanja – zaštitu i spašavanje, eksplozivne atmosfere, radiološku i nuklearnu sigurnost, razminiranje i inspekcijske nadzore

Foto: MUP

Unutar Ravnateljstva djeluje Sektor za eksplozivne atmosfere, čija su temeljna područja djelovanja tehničko nadgledanje postrojenja koje obuhvaća klasifikaciju prostora te uređaja i instalacije namijenjene za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom  te tehničko nadgledanje aktivnosti instaliranja, održavanja i popravaka uređaja i instalacija u takvim prostorima.

Sektor za eksplozivne atmosfere trenutno provodi tehničko nadgledanje istražno bušećeg postrojenja za izvođenje naftno- rudarskih radova na lokaciji Bečic – 1 u Slavoniji.

Radove na istraživanju nafte i plina provodi tvrtka, Vermilion Zagreb Exploration. Osim lokacije Bečoc-1 u Republici Hrvatskoj predviđaju se još radovi na istražnim prostorima ugljikovodika SA – 7, SA – 8, SA – 9, SA – 10 i DR – 4.Stranica