Stanje obrane od poplava

 • Slika /CIVILNA ZAŠTITA/POPLAVE/Poplava_7.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Glavnina prognozirane oborine očekuje se u ponedjeljak 20.-og i utorak 21. svibnja što će imati pozitivan učinak na stanje vodostaja rijeka te se očekuje dosezanje maksimalne vrijednosti i postupan pad istih s postupnim ukidanjem proglašenja mjera obrane od poplava na rijeci Savi uzvodno...


 

Foto: MUP

Stanje obrane od poplava - 17. svibnja 2019., stanje u 9 sati

TRENUTNO STANJE OBRANA OD POPLAVA:

Izvanredne mjere:
·         Kupa - Farkašić
·         Una - Hrvatska Kostajnica
·         Sava - Jasenovac
·         Ilova - Veliko Vukovje
·         Mali sliv Karašica - Vučica
·         Mali sliv Česma - Glogovnica (zbog ugrožavanja ceste na lijevoj obali rijeke Glogovnice)

 
PREGLED STANJA PO ŽUPANIJAMA
 
Sisačko-moslavačka županija
Na snazi su izvanredne mjere obrane od poplava za rijeku Unu - Hrvatska Kostajnica.
Na snazi su izvanredne mjere obrane od poplava za rijeku Savu - Jasenovac
Na snazi su izvanredne mjere obrane od poplava za rijeku Ilovu - Veliko Vukovje.
 
Četiri naselja su djelomično prometno izolirana. Cesta D 47 (Hrvatska Kostajnica - Dvor) je još uvijek pod vodom ali je dostupan cestovni smjer iz Dvora.
Od Hrvatske Kostajnice prema Dubici jedno je naselje bilo prometno izolirano. Cestovna komunikacija je ponovno uspostavljena nakon povlačenja vode.
 
HRVATSKA KOSTAJNICA: Na terenu su i dalje djelatnici Hrvatskih voda, pripadnici civilne zaštite i vatrogasci DVD-ova, članovi HGSS-a i Crvenog Križa (ukupno stotinjak ljudi).
  
Vodostaji Una - Hrvatska Kostajnica:
RIJEKA VRIJEME VISINA VODOSTAJA PROMJENA
Una - Hrvatska Kostajnica 04:00 359 -6
Una - Hrvatska Kostajnica 05:00 354 -5
Una - Hrvatska Kostajnica 06:00 349 -5
 
Vodostaji Save kod Jasenovca:
RIJEKA VRIJEME VISINA VODOSTAJA PROMJENA
Sava-Jasenovac 04:00 822 -1
Sava-Jasenovac 05:00 821 -1
Sava-Jasenovac 06:00 821 0
 
 
Karlovačka županija
Na snazi su mjere izvanredne obrane od poplava za rijeku Kupu u Farkašiću.
Vezano na visinu vodostaja rijeke Korane na mjerodavnom vodomjeru Karlovac na kojem je dana 16. svibnja u 15 sati zabilježen vodostaj + 676 cm s tendencijom daljnjeg opadanja, donijeto je rješenje prekidu izvanrednih mjera obrane od poplava.
 
KARLOVAC: Vodotoci se povlače. Tijekom noći na 17. svibnja nije bilo zahtjeva za intervenciju operativnih snaga CZ. Na branjenom prostoru uz box barijere na dva mjesta su i dalje instalirane visoko protočne pumpe u slučaju prodora podzemnih ili oborinskih voda. Vatrogasci pospremaju i sređuju opreme, a mještani čiste svoja dvorišta. Od strane općine Barilović za naselje Belajske Poljice zatražena je od Zavoda za javno zdravstvo dezinfekcija poplavljenih dvorišta. Grad Karlovac će tijekom dana, kad se povuče oprema, zatražiti od Zavoda za javno zdravstvo dezinfekciju i deratizaciju terena. Za isušivače Crvenog križa zahtjev je došao samo za kuću u naselju Belavići, Grad Duga Resa.

Tijekom dana sve prometnice na području Karlovačke županije otvorene su za promet, osim D36 u mjestima Blatnica i Koritinja, na kojoj još ima vode.  Zatvorena je Područna škola Šišljavić, a područna škola Donje Mekušje danas je počela radom
 
Vodostaji Korana - Karlovac:
RIJEKA VRIJEME VISINA VODOSTAJA PROMJENA
Korana-Karlovac 04:00 614 -4
Korana-Karlovac 05:00 610 -4
Korana-Karlovac 06:00 604 -6
 
Vodostaji Kupa - Karlovac:
RIJEKA VRIJEME VISINA VODOSTAJA PROMJENA
Kupa-Karlovac 04:00 599 -4
Kupa-Karlovac 05:00 593 -6
Kupa-Karlovac 06:00 585 -4
 
Vodostaji Kupa – Farkašić:
RIJEKA VRIJEME VISINA VODOSTAJA PROMJENA
Kupa-Farkašić 04:00 900 0
Kupa-Farkašić 05:00 900 0
Kupa-Farkašić 06:00 900 0
 
Ličko-senjska županija
I dalje su na snazi izvanredne mjere obrane od poplava na dionici broj: E.23.X.06 Jaruga - Stajničko polje (Općina Brinje) uvedene 14. svibnja. Prema informaciji načelnika Stožera CZ Općine Brinje, stanje na poplavom ugroženom području, naselja Jezerane, Stajnica i zaseok Tominčeva draga se normalizira. Dotok vode je u opadanju (do sada 10-tak cm). Još samo iz jednog objekta ispumpava se voda. U aktivnosti obrane od poplave u prosjeku je dnevno uključeno 15 pripadnika operativnih snaga i sudionika CZ. Stanje poplavom ugroženog zaseoka Korana u Općini Plitvička Jezera se normalizira, voda je u opadanju. Crveni križ Plitvička Jezera i GD Crveni križ Gospić osigurali su 10 aparata za isušivanje. Na terenu su i dalje predstavnici Općine i Stožera CZ Plitvička Jezera, vatrogasci i Crveni križ.
 
Bjelovarsko-bilogorska županija
Na snazi su izvanredne mjere obrane od poplava za rijeku Česmu - Glogovnica.
Dana 16. svibnja u 11 sati, zbog neposredne prijetnje daljnjeg urušavanja i ugrožavanja ceste na lijevoj obali rijeke Glogovnice u stac. 48+900 na kojoj je već došlo do klizišta i urušavanja, donijeto je rješenje o uvođenju izvanrednih mjera obrane od poplava za mali sliv Česma - Glogovnica, dionice D.7.10 i D.7.11. Tijekom dana evidentirane su 3 tehničke intervencije vatrogasaca, dvije JVP Daruvar (ispumpavanje vode iz garaže i podruma) i jedna JVP Čazma ( ispumpavanje bunara)
 
Osječko-baranjska županija
Vezano na visinu vodostaja rijeke Karašice na mjerodavnom vodomjeru Kapelna na kojem je vodostaj prešao razinu od +450 cm, uz zabilježeni vodostaj rijeke Karašice od +470 cm, s tendencijom daljnjeg porasta, Hrvatske vode donijele su 15. svibnja u 9 sati Rješenje o uspostavi izvanredne mjere obrane od poplava za područje malog sliva Karašica - Vučica, na dionici B.17.6. Vodostaj je tijekom jutra 16. svibnja bio u blagom porastu, a tijekom dana došlo je do stagnacije, te se očekuje opadanje. Proglašene mjere ostaju do daljnjeg.
 
Zagrebačka županija
Zbog vode na D36,  Gradec Pokupski je prometno izoliran. Prijevoz čamcem mještana, hrane i lijekova provode vatrogasci iz VZO Pisarovina.
 

TENDENCIJA I PROGNOZA VODOSTAJA
 
SAVA: Vodostaji Save do Rugvice su u stagnaciji s tendencijom stagnacije, u domeni srednje niskih voda. Nizvodno od ušća Kupe u Savu vodostaji su u porastu s tendencijom porasta. Na hidrološkoj postaji Jasenovac vodostaji rastu te su dosegnuli izvanredne mjere obrane od poplava s očekivanim vrhom vodnog vala tijekom današnjeg dana. Nizvodno od Jasenovca na cijelom toku Save u RH vodostaji su u porastu s tendencijom porasta te se očekuju dotoci desnih pritoka iz BiH (naročito Vrbasa i Bosne). Vodostaji srednje i donje Save su u domeni visokih i srednje visokih voda. Lijevi pritoci Save su u opadanju.    
 
KUPA: Vodostaji na Kupi do Jamničke Kiselice su u opadanju s tendencijom opadanja, u domenama od niskih do visokih voda. Na hidrološkoj postaji Jamnička Kiselica vodostaji su u vrhu vodnog vala s tendencijom opadanja tijekom današnjeg dana. Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom porasta, u domeni visokih voda. Vodostaji u Karlovcu na Korani su u opadanju u domeni redovnih mjera obrane od poplava..
 
UNA: Vodostaji Une su u opadanju s tendencijom opadanja. Vrh vodnog vala prošao je Hrvatskom Kostajnicom te su vodostaji u domeni izvanrednih mjera obrane od poplava.
 
MURA I DRAVA: Vodostaji Mure su u stagnaciji s tendencijom stagnacije, u domeni srednje niskih voda. Vodostaji Drave do Belišća su u blagom opadanju s tendencijom stagnacije, u domeni srednje niskih i srednjih voda. Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom porasta, u domeni srednjih voda.
 
DUNAV: Vodostaji su u porastu s tendencijom porasta, u domeni srednje niskih i srednjih voda.
 
Stanje vodostaja rijeke Bosne, Vrbasa, Sane, Une i Drine na dan 16. svibnja od 19 sati: Trenutno su vodostaji rijeke Bosne, Vrbasa, Une i Sane u opadanju,  pri čemu više nema proglašenih mjera obrane od poplava.
  
Glavnina prognozirane oborine očekuje se u ponedjeljak 20.-og i utorak 21. svibnja što će imati pozitivan učinak na stanje vodostaja rijeka te se očekuje dosezanje maksimalnih vrijednosti i postupan pad istih s postupnim ukidanjem proglašenih mjera obrane od poplava na rijeci Savi uzvodno od Jasenovca te na slivu Kupe i Korane.

 
Obrana od poplava 16. svibnja 2019.
Obrana od poplava 15. svibnja 2019.
Obrana od poplava 14. svibnja 2019.
Obrana od poplava  13. svibnja 2019.                 
    

Stranica