Stanje obrane od poplava

OBRANA OD POPLAVA (iz Izvješća Hrvatskih voda od 6. lipnja u 10:00 sati)

Sisačko-moslavačka županija
6. lipnja u 11:00 sati zbog potrebne hitne sanacije odrona na lijevom nasipu rijeke Save u rkm 0+560 nizvodno od ustave Trebež te ugrožavanja stabilnosti nasipa, odnosno prijetnje urušavanja zaštitne vodne građevine kao i državne ceste po kruni nasipa, uvedene su izvanredne mjere obrane od poplava na Sektoru D, branjeno područje 10, mali sliv Banovina, dionica D.10.1. Odron je nastao nakon povećanja vodostaja uzrokovanog nevremenom u svibnju ove godine i stalno se povećava pa je započeta hitna sanacija.

STANJE, TENDENCIJA I PROGNOZAtanje, tendencija  i prognoza vodostaja
Glavnina prognozirane oborine, u obliku lokalnih pljuskova, očekuje se od srijede 12. do subote 15. lipnja pri čemu se ne očekuje porast vodostaja rijeka na području sektora D, a u narednim danima očekuje se daljnji pad vodostaja s postupnim ukidanjem proglašenih mjera obrane od poplava.

SAVA: Vodostaji do Rugvice su u opadanju s tendencijom stagnacije, u domeni niskih i srednje niskih voda. Do Jasenovca vodostaji su u opadanju s tendencijom opadanja, u domenama od srednje niskih do srednje visokih voda. Nizvodno su vodostaji su u stagnaciji s tendencijom opadanja, u domeni srednje visokih voda.

KUPA: Vodostaji do Jamničke Kiselice su u blagom opadanju s tendencijom stagnacije, u domeni niskih i srednje niskih voda. Nizvodno su vodostaji u porastu s tendencijom porasta, u domeni srednje niskih voda.

MURA I DRAVA: Vodostaji Mure su u stagnaciji s tendencijom stagnacije, u domeni srednje niskih voda.
Vodostaji Drave do Donjeg Miholjca su u stagnaciji s tendencijom stagnacije, u domeni srednjih i srednje niskih voda. Nizvodno su vodostaji u opadanju s tendencijom opadanja, u domeni srednjih i srednje visokih voda.

DUNAV: Vodostaji do Aljmaša su u opadanju s tendencijom opadanja, u domeni srednje visokih voda. Vodostaji do Vukovara su u stagnaciji s tendencijom blagog opadanja, u domeni srednje visokih voda. Nizvodno su vodostaji u blagom porastu s tendencijom stagnacije, u domeni srednje visokih voda.

Stanje vodostaja rijeke Bosne, Vrbasa, Sane, Une i Drine 6. lipnja od 09:00 sati: Kao posljedica pale oborine u protekla 24 sata došlo je do porasta vodostaja rijeke Vrbasa, Une i Sane, dok su vodostaji rijeke Bosne u opadanju pri čemu nema proglašenih mjera obrane od poplava.

Stranica