Sastanak ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite dr.sc. Damira Truta s predstavnicima Ureda Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice (UNHCR) u Hrvatskoj

Ravnatelj dr.sc. Damir Trut održao je 18. ožujka 2022. sastanak s voditeljicom Ureda Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice (UNHCR) u Hrvatskoj Annom Rich na temu prihvata raseljenih osoba iz Ukrajine te planova za naredno razdoblje

Voditeljica Ureda Rich izrazila je zadovoljstvo poduzetim aktivnostima od strane Vlade RH i Ravnateljstva civilne zaštite, kao i cijelog sustava civilne zaštite, naglašavajući kako je Hrvatska spremno dočekala pristigle osobe, pružajući im svu potrebnu pomoć. Ujedno je istaknula ključne aktivnosti UNHCR-a u kontekstu pružanja podrške i pravnih informacija, pri čemu je suradnja s Ravnateljstvom civilne zaštite od velike pomoći, s ciljem postizanja što kvalitetnije skrbi raseljenim osobama.
 
Ravnatelj Trut zavalio je na interesu za daljnjim jačanjem suradnje, naglašavajući da je svaka ekspertiza i savjet dobrodošao, pogotovo od UNHCR-a, kao ovlaštene organizacije za pružanje međunarodne zaštite i humanitarne pomoći te traženja trajnih rješenja za osobe u okviru svojih temeljnih mandatnih odgovornosti.
 
Ured Visokog povjerenika UN-a za izbjeglice (UNHCR) u Hrvatskoj je od 1991. godine, od kada pruža zaštitu i humanitarno pomaže izbjeglice i povratnike te raseljene osobe. UNHCR u Hrvatskoj prati poštivanje međunarodnih standarda izbjegličkog prava i pruža pravnu ekspertizu u vezi s hrvatskim okvirom za azil. U te svrhe UNHCR blisko surađuje s pravnim savjetnicima nevladinih udruga, odvjetnicima, hrvatskim tijelima za azil i sudovima. UNHCR je također aktivan u podizanju svijesti o problemima izbjeglica i radi zajedno s nevladinim organizacijama, akademskim institucijama, medijima i privatnim sektorom.
 
 

Stranica