Sastanak glavnih direktora civilne zaštite Europske unije

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/foto DG CP.jpg

Delegacija Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske sudjeluje na 42. sastanku Glavnih direktora civilne zaštite Europske Unije, Europskog gospodarskog prostora i država kandidatkinja

Foto: MUP

Sastanak se održava 9. i 10. travnja 2019. u Bukureštu u okviru rumunjskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Na sastanku se obrađuju ključna pitanja vezana za razvoj civilne zaštite na razini Europske unije, a posebna pozornost posvećena je oblikovanju dodatnih kapaciteta za odgovor na razini Europske unije-„rescEU“-u okviru Odluke (EU) 2019/420 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu. Kapaciteti rescEU uspostavljeni su kako bi se pružila pomoć u situacijama s teško sagledivim posljedicama u kojima sveukupni postojeći kapaciteti na nacionalnoj razini i kapaciteti prethodno namijenjeni Europskim udruženim sredstvima za civilnu zaštitu u danim okolnostima ne mogu osigurati učinkovit odgovor na katastrofe. Raspravljalo se još o uspostavi mreže znanja, budućem finskom predsjedanju te pregledu sposobnosti EU u upravljanju rizicima u 2018. godini.Stranica