Rekonstrukcija nasipa Otok Virje – Brezje u općini Cestica u okviru projekta FRISCO 2.3

Predstavnici Područnog ureda civilne zaštite Varaždin prisustvovali su svečanosti završetka radova na rekonstrukciji nasipa u okviru projekta „Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava  FRISCO 2.3 – strukturne mjere na slivu Drave i Kupe“

U općini Cestica, 6.studenog 2012. godine uslijed velikog vodostaja rijeke Drave došlo je do prelijevanja a zatim i pucanja obrambenog nasipa. Najviše je stradalo naselje Otok Virje u kojem je bilo poplavljeno stotinjak kuća.

U okviru projekta „Prekogranično usklađeno smanjenje rizika od poplava FRISCO 2.3 – strukturne mjere na slivu Drave i Kupe“ dobivena su sredstva za rekonstrukciju nasipa Otok Virje – Brezje, a od strane Republike Slovenije izgrađen je rukavac na rijeci Dravi.

Ukupna investicija iznosila je 3.339.872,78 eura, od toga 85% su sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj a preostalih 15% financirali su partneri u projektu Hrvatske vode i Direkcija Republike Slovenije za vode. Rekonstrukcija nasipa započela je u 2019. godini a završena je ove godine u dužini od 3711 metara.

U naselju Otok Virje 22.09. 2021. godine održana je svečanost završetka radova na rekonstrukciji nasipa. Svečanosti su prisustvovali župan Varaždinske županije Anđelko Stričak mag.oec., načelnik općine Cestica Mirko Korotaj, direktor i djelatnici na projektu Hrvatskih voda, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu Varaždin, predstavnici i sudionici na projektu iz Direkcije Republike Slovenije za vode te ostali predstavnici pozvanih ustanova i udruga.

Stranica