Regionalna radionica traganja i spašavanja u civilnom zrakoplovstvu

U Podgorici u Crnoj Gori se od 31. kolovoza do 2. rujna 2022. održava regionalna radionica na temu traganja i spašavanja u civilnom zrakoplovstvu na kojoj sudjeluju i djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite

Foto: MUP

Cilj radionice je usavršavanje stručnosti i pružanje smjernica u skladu s pravnim tekovinama EU, međunarodnim propisima, standardima i preporučenim praksama Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva ICAO i drugih organizacija iz ingerencije operacija traganja i spašavanja u civilnom zrakoplovstvu.
 
Radionica se održava u okviru Instrumenta za tehničku pomoć i razmjenu informacija (TAIEX), u suradnji s Europskom komisijom. Osim domaćina, sudionici radionice su predstavnici zemalja Zapadnog Balkana, RASARAC-a i FRONTEX-a.
 
Tijekom trodnevne radionice, prezentirat će se veliki broj tema kao što su pravni okvir, organizacija i upravljanje sustavom traganja i spašavanja (SAR), uloga Spasilačko koordinacijskog centra (RCC), operativne SAR procedure, faze SAR operacija, civilno-vojna koordinacija u SAR-u, Cospas-Sarsat sustav, MEDEVAC operacije, značaj SAR obuke i SAR vježbi, GALILEO SAR, Globalni zrakoplovni sustav za pomoć i sigurnost (GADSS) i dr.
 
Ovaj događaj ujedno je i prilika za poboljšanje suradnje svih navedenih sudionika, kako na nacionalnom tako i međudržavnom nivou.
 

Stranica