Razminiranje i društveno - gospodarska integracija

Slika /slike/Razminiranje slike/32.JPG

Početak terenskog prikupljanja podataka o minskim žrtvama

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske (MUP), Ravnateljstvo civilne zaštite u suradnji s istraživačkom agencijom Ipsos provodi veliko nacionalno istraživanje kojem je cilj prikupiti podatke o osobama stradalima od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava po završetku ratnih operacija. Istraživanje je dio Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u projektu naziva "Razminiranje i društveno-gospodarska integracija".
 
Ciljevi ovog projekta su:
 
  • razminiranje zaštićenih šuma i šumskog zemljišta na području Sisačko-moslavačke županije (1.75 km2 u Kotar šumi), kao preduvjet sigurnosti stanovništva koje živi na tom području
  • društveno-gospodarska integracija žrtava mina i članova njihovih užih obitelji kroz razvoj programa društveno-gospodarskog osnaživanja minskih žrtava i članova njihovih obitelji

Aktivnosti razminiranja zaštićenih šuma i šumskog zemljišta Kotar šume su završene i u tijeku je druga komponenta projekta, društveno-gospodarska integracija žrtava mina i članova njihovih obitelji.
 
Podaci o osobama stradalima od mina i njihovim obiteljima prikupljat će se na području svih županija Republike Hrvatske uključujući i Grad Zagreb, putem terenskog anketiranja kroz ispunjavanje „Upitnika o minskoj žrtvi“. Tako prikupljeni podaci ući će u jedinstvenu bazu podataka o osobama stradalima od eksplozivnih ostataka rata (EOR).  Baza podataka neće biti javno dostupna već će pristup imati samo ovlaštene osobe.
 
Analizom rezultata terenskog anketiranja utvrdit će se kvaliteta života i socioekonomski uvjeti žrtava mina i članova njihovih užih obitelji te identificirati čimbenici koji bi mogli pridonijeti poboljšanju njihove kvalitete života i socioekonomskih uvjeta. Ovi čimbenici će poslužiti kao temelj za razvoj programa psihosocijalnog osnaživanja i za pokretanje različitih inicijativa za poboljšanje uvjeta života žrtava mina i članova njihovih užih obitelji, bilo na individualnoj ili grupnoj razini.
 
U uvjetima COVID-19 pandemije, terensko će se anketiranje provesti na način da će anketari Ipsos-a poštivati sve epidemiološke mjere Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.
 
Tijekom provedbe terenskog anketiranja, posebna pažnja bit će posvećena podacima o članovima obitelji žrtava mina, njihovom zdravstvenom statusu s indikatorima fizičkog, mentalnog i socijalnog funkcioniranja, ograničenjima zbog fizičkih i/ili mentalnih poteškoća, kao i subjektivnoj percepciji zdravlja, stresa te načinima suočavanja sa stresnim događajima.
 
Želimo napomenuti kako istraživanje neće utjecati na do sada stečena prava na temelju statusa minske žrtve, već će se njime utvrditi aktualne potrebe žrtava mina i članova njihovih užih obitelji, poput potrebe za dodatnim osposobljavanjem, stjecanjem novih vještina, prekvalifikacijom, ili manjim ulaganjima u postojeće, odnosno pokretanje novih poslova, itd.  Također, podaci se neće koristiti u druge svrhe osim onih definiranih Projektom.
 
Sudjelovanje u anketi je dobrovoljno te se provodi u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Za ispunjavanje upitnika bit će potreban izričiti pristanak/potpisana izjava.
 
Za više informacija molimo kontaktirajte Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a, na telefon 021/798-867, ili na besplatni info broj 0800 333 343 od ponedjeljka do petka, u vremenu od 8 – 16 sati.

Stranica